Els protagonistes del Sant Josep, famílies, alumnat i equip docent i administratiu, seguim treballant #SJdesdecasa

A part de la interacció online entre tota la comunitat educativa del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní, es mantenen els canals ordinaris de comunicació directa amb el Col·legi a través del telèfon 938183410, i per mitjà del correu electrònic fcps@stjosep.com amb Direcció, Administració i Secretaria i amb tot l’equip tutorial i professorat en aquests moments delicats, amb els seus mails respectius. Seguim compromesos, plens de confiança i esperança en el futur. #SJdesdecasa  #totaniràbé

wInstagramSJdesdecasa-1b

Davant l’excepcionalitat de la situació que ens trobem i tenint en compte la situació de tancament preventiu decretat pel Departament d’Educació entre el 13 de març fins el 27 de març (ambdós inclosos), el Col·legi Sant Josep continuarà oferint activitats, recursos, suport i acompanyament adequat a cadascuna de les etapes educatives utilitzant tant eines virtuals, propostes de tasques on-line, comunicacions personalitzades a través del correu electrònic, així com posant a l’abast de l’alumnat el conjunt de documents i activitats relacionat a continuació.

D’altra banda, els alumnes de la secció de Batxillerat, podran accedir directament, a través del “CLASSROOM”, al contingut proposat pel professorat de les diferents matèries, a part de rebre també informació complementària via correu electrònic.

En el següent document es pot consultar el correu electrònic del professorat. Mails professorat 2019-20

TASQUES – SETMANA 23-27 DE MARÇ

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P1-P2
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P1-P2 – Act 1 – Exploració sensorial amb pasta – dimarts24març
P1-P2 – Act 3 – Expressió plàstica amb papers – dimarts24març
P1-P2 – Act 4 – Joc heurístic- dimarts24març
P1-P2 – Manipulació amb pasta de sal – dimarts24març

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P3
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
P3 – Recomanacions setmana del 23 al 27 de març
P3 – Fitxa 8 (rodona) – dilluns23març
P3 – Fitxa 9 (quadrat) – dilluns23març
P3 – Fitxa 10 (retallar) – dilluns 23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P3 – Fitxa 11 (conte Monstre de colors) – dijous26març
P3 – Fitxa 12 (monstre de colors-pots) – dijous26març
P3 – Fitxa 13 (monstre de colors-monstres per pintar) – dijous26març
P3 – Fitxa 14 (monstre de colors-màscara) – dijous26març

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P4
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
P4 – Lecotescriptura – Fitxa 8 – dilluns23març
P4 – Lectoescriptura – Fitxa 6 – dilluns23març
P4 – Lectoescriptura – Fitxa 7- dilluns23març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 6 – dilluns23març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa7 – dilluns23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P4 – Lecotescriptura – fitxa9 – dijous26març
P4 – Lectoescriptura – fitxa 10 – dijous26març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 8 – dijous26març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 9 – dijous26març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 10 – dijous26març
P4 – Relaxacióioga – dijous26març

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P5
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
P5 – Grafia – Fitxa6 – dilluns32març
P5 – Lectura – Fitxa7 – dilluns23març
P5 – Ll Matemàtic – Fitxa6 – dilluns23març
P5 – Ll Matemàtic – Fitxa7 – dilluns23març
P5 – Mots encreuats – Fitxa8 – dilluns23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P5 – Conte emocions – dijous26març
P5 – Ll Matemàtic – fitxa8 – dijous26març
P5 – Ll Matemàtic – fitxa9 – dijous26març
P5 – Ll Matemàtic – fitxa10 – dijous26març
P5 – Llengua – fitxa8 – dijous26març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 1r
12PRI – ENGLISH – SONGS – dilluns23març
12PRI – Dossier d’activitats de lògica – dilluns23març
1PRI – CASTELLANO – Ficha4-ADIVINANZAS – dilluns23març
1PRI – Català – Fitxa6 – dilluns23març
1PRI – Matemàtiques – Fitxa6 – dilluns23març
1PRI – Català – Fitxa7 – dimarts24març
1PRI – ENGLISH – TASK 3 – UNIT 1 SONG – dimarts 24març
1PRI – MATEMÀTIQUES – Fitxa7 – dimarts24març
1PRI – SCIENCE – Sight – dimarts24març
1PRI – CASTELLANO – Ficha5-ORACIONES Y SONIDO R – dimecres25març
1PRI – Català – Fitxa8 – dimecres25març
1PRI – MATEMÀTIQUES – Fitxa8 – dimecres25març
1PRI – SCIENCE – TOUCH – dimecres25març
1PRI – Català – Fitxa9 – dijous26març
1PRI – ENGLISH – TASK4-UNIT 2 SONG – dijous26març
1PRI – MATEMÀTIQUES – fitxa 9 – dijous26març
1PRI – CASTELLANO – Ficha6 – COMPRENSIÓN – divendres27març
1PRI – Català – Fitxa10 – divendres27març
1PRI – SCIENCE – Task6-SENSES2 – divendres27març
1PRI – MATEMÀTIQUES – Fitxa10 – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 2n
12PRI – ENGLISH – SONGS – dilluns23març
12PRI – Dossier d’activitats de lògica – dilluns23març
2PRI – Castellà – Repaso ortografía 2 – dilluns23març
2PRI – Català – Expressió escrita – dilluns23març
2PRI – Matemàtiques 6 – dilluns23març
2PRI – Plàstica – Fitxa1 – dilluns23març
2PRI – SCIENCE – Task4 – U3CHALLENGE1-dilluns23març
2PRI – Castellano – Ortografía – dimarts24març
2PRI – Català – Comprensió lectora – dimarts24març
2PRI – ENGLISH – TASK 3 – UNIT 1 SONG – dimarts24març
2PRI – Matemàtiques – dimarts24març
2PRI – Català i castellà – dimecres25març
2PRI – Matemàtiques – dimecres25març
2PRI – Castellano – Comprensión lectora – dijous26març
2PRI – Català – Expressió escrita – dijous26març
2PRI – ENGLISH – TASK4-UNIT2SONG – dijous26març
2PRI – Matemàtiques – dijous26març
2PRI – SCIENCE – Step by step – dijous26març
2PRI – Català – Expressió escrita – divendres27març
2PRI – Matemàtiques – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 3r
3PRI – Matemàtiques – Càlcul – dilluns23març
3PRI – Matemàtiques – Problemes – dilluns23març
3PRI – Matemátiques-català-social – activitats – dilluns23març
3PRI – Castellà – Comprensiolectora 1 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 2 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 3 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 4 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 5 – dimarts24març
3PRI – SCIENCE – Make a skeleton – dimarts24març
3PRI – CARTARECORDATORI – dimecres25març
3PRI – Català- opinió personal – dimecres25març
34PRI – Educació Física – dimecres25març
3PRI – ENGLISH – Task3 U3REVISION – dijous26març
3PRI – MATEMÀTIQUES – Activitat competencial – dijous26març
3PRI – SCIENCE – QUIZ and listening – dijous26març
3PRI – LLENGUA CATALANA – POEMA – divendres27març
34PRI – REPASSEM MATEMÀTIQUES – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 4t
4PRI – Matemàtiques – PROBLEMES – dilluns23març
4PRI – English – Task 4 – Story time – dimarts24març
4PRI – ENGLISH -TASK 3 – STORY ACTIVITIES – dimarts24març
4PRI – SCIENCE – Challenges time – dimarts24març
4PRI – CARTARECORDATORI – dimecres25març
4PRI – Matemàtiques – DIVISIONS – dimecres25març
34PRI – Educació Física – dimecres25març
4PRI – COMPRENSIO LECTORA – dijous26març
4PRI – English – divendres27març
4PRI – Science – Task 5 – Song – divendres26març
4PRI – SOCIALS – COMARQUES DEL LITORAL- divendres27març
34PRI – REPASSEM MATEMÀTIQUES – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 5è
5PRI – Castellano – Actividad 3 – dilluns23març
5PRI – Català – Fitxa 6 – dilluns23març
5PRI – Matemàtiques – Activitat 4 – Problemes – dilluns23març
5PRI – Socials – ELS ROMANS – dilluns23març
5PRI – Català – Fitxa 7 – dimarts24març
5PRI – ENGLISH – Task 2 – ANSWERKEY Comparatives Superlatives – dimarts24març
5PRI – ENGLISH – TASK 3 – Listeningreadingandwriting – dimarts24març
5PRI – ENGLISH- Task1 – ANSWERKEY – dimarts24març
5PRI – Matemàtiques – Solucions activitat 2 – dimarts24març
5PRI – Matemàtiques – Solucions activitat 3 – dimarts24març
5PRI – SCIENCE – TASK2 ANSWERKEY mod- dimarts24març
5PRI – SCIENCE -TASK 1- ANSWERKEY – dimarts24març
5PRI – Matamàtiques – activitat 5 – dimecres25març
5PRI – Matemàtiques – activitat 4- solucions – dimecres25març
5PRI – SCIENCE-TASK3-Trees – dimecres25març
5PRI – AUTOAVALUACIÓ – LA PREHISTÒRIA – dijous26març
5PRI – ENGLISH – TASK 4 – Easter eggs – divendres27març
5PRI – Matamàtiques – Solucions activitat 5 – divendres27març
5PRI – Matemàtiques – Activitat 6 – divendres27març
5PRI – PLÀSTICA – divendres27març
5PRI – SCIENCE – TASK4 – ExperimentPlants – divendres26març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 6è
6PRI – Castellano – Actividad 3 – dilluns23març
6PRI – Castellano Solucionario Actividad 2 – dilluns23març
6PRI – Català – Activitat 3 – Narració – dilluns23març
6PRI – SCIENCE – Task3 – BODYSYSTEMS – dilluns23març
6PRI – Matemàtiques – FITXA 4 – Repas T1 – dilluns23març
6PRI – ENGLISH – Competències bàsiques Task 4 – dimarts24març
6PRI – Matemàtiques – Activitat 5 – dimecres25març
6PRI – RTA – organigrama – dimecres25març
6PRI – Matemàtiques – Solucions FITXA 4 – dimecres23març
6PRI – Català – activitat 4 comprensions – dijous26març
6PRI – SCIENCE – Task4 BODYSYSTEMS2 – dijous26març
6PRI – ENGLISH – TASK 5 – song – divendres27març
6PRI – ENGLISH – TASK 6 – recipe – divendres27març
6PRI – ENGLISH – TASK1 WRITING SOLUTIONS – divendres27març
6PRI – ENGLISH – TASK3 SOLUTIONS PAST SIMPLE – divendres27març
6PRI – MATEMÀTIQUES – Activitat 5 solucions – divendres27març
6PRI – MATEMÀTIQUES – Activitat 6 – divendres27març

 

ESO – 1r
1ESO – Anglès – dilluns23març
1ESO – ANGLÈS – IRREGULAR VERBS – dilluns23març
1ESO – Ciències Naturals – 2 – Mots encreuats dels éssers vius – dilluns23març
1ESO – Ed Visual – Act2 – dilluns23març
1ESO – INFORMÀTICA -dilluns23març
1ESO – Matemàtiques – Enters – dilluns23març
1ESO – MATEMÀTIQUES – solucions – dilluns23març
1ESO – Alemany – Verbs i Països – dimarts24març
1ESO – Castellano – Ortografía de la J – dimarts24març
1ESO – Català – TASCA 3 – dimarts24març
1ESO – FRANÇAIS optativa FAIRE UN MASQUE – dimarts24març
1ESO – Música – Projecte – Animalari secret – dimarts24març
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
1ESO – Castellano-Ortografía de la J-Solución – dimecres25març
1ESO – Ciències Naturals – 3 – Taxonomia – dimecres25març
1ESO – Matemàtiques – Problemes – dimecres25març
1ESO – Matemàtiques – solucions enters II – dimecres25març
1ESO – Project – Fitxa 2 – dimecres25març
1ESO – Socials – Jocs Olímpics Grècia – dimecres25març
1ESO – Castellano – Repaso ortografía – dijous26març
1ESO – Ciències Naturals – 2 – mots encreuats SOLUCIONS – dijous26març
1ESO – INFORMÀTICA – dijous26març
1ESO – CASTELLANO – EXPRESIÓN ESCRITA – divendres27març
1ESO – Matemàtiques – Potènices i arrels – divendres27març
1ESO – Matemàtiques – Problemes solucions – divendres27març

 

ESO – 2n
2ESO – ANGLÈS – IRREGULAR VERBS – dilluns23març
2ESO – CATALÀ – Activitat 4 – dilluns23març
2ESO – English – dilluns23març
2ESO – Matemàtiques – Fitxa 4 – dilluns23març
2ESO – Matemàtiques – solucions Fitxa 3 – dilluns23març
2ESO – Socials – Act2 – dilluns23març
2ESO – Física i Química – Factors de conversió – dilluns23març
2ESO – Alemany – Fitxa2 – dimarts24març
2ESO – Alemany – Fitxa3 – dimarts24març
2ESO – Castellà – Fitxa2 – dimarts24març
2ESO – FRANÇAIS – FAIRE UN MASQUE – dimarts24maç
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
2ESO – Física i Química- Factors de conversió ACLARIMENT – dimecres25març
2ESO – Matemàtiques – Fitxa 5 – dimecres25març
2ESO – Matemàtiques – Solucions Fitxa4 – dimecres25març
2ESO – CATALÀ – Activitat 5 – dijous26març
2ESO – Matemàtiques – FITXA 6 – divendres27març
2ESO – Matemàtiques – solucions Fitxa 5 – divendres25març
2ESO – CATALÀ – Activitat6 – divendres27març

 

ESO – 3r
3ESO – English – Answers revision unit 1 – dilluns23març
3ESO – FiQ – FitxaLleisdeNewton – dilluns23març
3ESO – Matemàtiques – Fitxa1 – Succesions Geomètriques – dilluns23març
3ESO – Community Service – dilluns23març
3ESO – CASTELLANO – Esos saberes irrelevantes (Soluciones) – dilluns23març
3ESO – CASTELLANO – Leyenda de Sancho Abarca y la bella doncella – dilluns23març
3ESO – Català – ANALISI SINTÀCTICA – dimarts24març
3ESO – English – dimarts24març
3ESO – FRANÇAIS FICHE OBSERVATION – dimarts24març
3ESO – Socials – Tasca 2 – dimarts24març
3ESO – SOLUCIONS TASCA 2 – CATALÀ – dimarts24març
3ESO – Tecnologia – Diagrama flux- dimarts24març
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
3ESO – English-Irregular verbs I – dimecres25març
3ESO – FiQ-ActivitatsScienceBits – dimecres25març
3ESO – Matemàtiques – Fitxa2 – dimecres25març
3ESO – Matemàtiques -Fitxa1 -Solucions -dime25març
3ESO – CASTELLANO – Funciones sintácticas – dijous26març
3ESO – CASTELLANO – Leyenda de Sancho Abarca (Soluciones) – dijous26març
3ESO – Matemàtiques – divendres12març

 

ESO – 4t
4ESO – Biologia – 2 – Activitat Vídeo Projecte Genoma Humà – dilluns23març
4ESO – ENGLISH – SOLUTIONS INTRO UNIT AND UNIT 1 – dilluns23març
4ESO – ENGLISH – SPEAKING TASK – dilluns23març
4ESO – INFORMÀTICA – Creació-web – dilluns23març
4ESO – Matemàtiques – 8 – dilluns23març
4ESO – FRANÇAIS FICHE OBSERVATION – dimarts24març
4ESO – SOLUCIONS TASCA 2 – CATALÀ – dimarts24març
4ESO – TASCA 3 – Text argumentatiu – dimarts24març
4ESO-English-IrregularVerbs I- 24març2020
4ESO – Història de l’art – Gòtic I – dimarts24març
4ESO – TECNOLOGIA – Electrònica Analògica – dimarts24març
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
4ESO – ENGLISH – READING TASK – dimecres25març
4ESO – ENGLISH – SOLUTIONS UNITS 6 AND 8 – dimecres25març
4ESO – FISICA I QUIMICA – 2. Àtoms i enllaços (23-27 març 2020)
4ESO – Matemàtiques – 9 – dimecres 25
4ESO – INFORMÀTICA – Creació-web – dijous26març
4ESO – ENGLISH – REVISION UNITS 3 AND 4 – divendres27març
4ESO – ENGLISH – SOLUTIONS READING TASK – divendres27març

 

wInstagramSJdesdecasa-0f