Els protagonistes del Sant Josep, famílies, alumnat i equip docent i administratiu, seguim treballant #SJdesdecasa

A part de la interacció online entre tota la comunitat educativa del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní, es mantenen els canals ordinaris de comunicació directa amb el Col·legi a través del telèfon 938183410, i per mitjà del correu electrònic fcps@stjosep.com amb Direcció, Administració i Secretaria i amb tot l’equip tutorial i professorat en aquests moments delicats, amb els seus mails respectius. Seguim compromesos, plens de confiança i esperança en el futur. #SJdesdecasa  #totaniràbé

wInstagramSJdesdecasa-1b

Davant l’excepcionalitat de la situació que ens trobem i tenint en compte la situació de tancament preventiu decretat pel Departament d’Educació des del 13 de març, el Col·legi Sant Josep continuarà oferint activitats, recursos, suport i acompanyament adequat a cadascuna de les etapes educatives utilitzant tant eines virtuals, propostes de tasques on-line, comunicacions personalitzades a través del correu electrònic, així com posant a l’abast de l’alumnat el conjunt de documents i activitats relacionat a continuació.

D’altra banda, els alumnes de la secció de Batxillerat, podran accedir directament, a través del “CLASSROOM”, al contingut proposat pel professorat de les diferents matèries, a part de rebre també informació complementària via correu electrònic.

En el següent document es pot consultar el correu electrònic del professorat. Mails professorat 2019-20

TASQUES – SETMANA 23-27 DE MARÇ

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P1-P2
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P1-P2 – Act 1 – Exploració sensorial amb pasta – dimarts24març
P1-P2 – Act 3 – Expressió plàstica amb papers – dimarts24març
P1-P2 – Act 4 – Joc heurístic- dimarts24març
P1-P2 – Manipulació amb pasta de sal – dimarts24març

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P3
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
P3 – Recomanacions setmana del 23 al 27 de març
P3 – Fitxa 8 (rodona) – dilluns23març
P3 – Fitxa 9 (quadrat) – dilluns23març
P3 – Fitxa 10 (retallar) – dilluns 23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P3 – Fitxa 11 (conte Monstre de colors) – dijous26març
P3 – Fitxa 12 (monstre de colors-pots) – dijous26març
P3 – Fitxa 13 (monstre de colors-monstres per pintar) – dijous26març
P3 – Fitxa 14 (monstre de colors-màscara) – dijous26març

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P4
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
P4 – Lecotescriptura – Fitxa 8 – dilluns23març
P4 – Lectoescriptura – Fitxa 6 – dilluns23març
P4 – Lectoescriptura – Fitxa 7- dilluns23març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 6 – dilluns23març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa7 – dilluns23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P4 – Lecotescriptura – fitxa9 – dijous26març
P4 – Lectoescriptura – fitxa 10 – dijous26març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 8 – dijous26març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 9 – dijous26març
P4 – Ll Matemàtic – Fitxa 10 – dijous26març
P4 – Relaxacióioga – dijous26març

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P5
INF – Benvinguda Primavera – dilluns23març
INF – Experiment Primavera – dilluns23març
P5 – Grafia – Fitxa6 – dilluns32març
P5 – Lectura – Fitxa7 – dilluns23març
P5 – Ll Matemàtic – Fitxa6 – dilluns23març
P5 – Ll Matemàtic – Fitxa7 – dilluns23març
P5 – Mots encreuats – Fitxa8 – dilluns23març
BLOG EDUCACIÓ INFANTIL-RTA
P5 – Conte emocions – dijous26març
P5 – Ll Matemàtic – fitxa8 – dijous26març
P5 – Ll Matemàtic – fitxa9 – dijous26març
P5 – Ll Matemàtic – fitxa10 – dijous26març
P5 – Llengua – fitxa8 – dijous26març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 1r
12PRI – ENGLISH – SONGS – dilluns23març
12PRI – Dossier d’activitats de lògica – dilluns23març
1PRI – CASTELLANO – Ficha4-ADIVINANZAS – dilluns23març
1PRI – Català – Fitxa6 – dilluns23març
1PRI – Matemàtiques – Fitxa6 – dilluns23març
1PRI – Català – Fitxa7 – dimarts24març
1PRI – ENGLISH – TASK 3 – UNIT 1 SONG – dimarts 24març
1PRI – MATEMÀTIQUES – Fitxa7 – dimarts24març
1PRI – SCIENCE – Sight – dimarts24març
1PRI – CASTELLANO – Ficha5-ORACIONES Y SONIDO R – dimecres25març
1PRI – Català – Fitxa8 – dimecres25març
1PRI – MATEMÀTIQUES – Fitxa8 – dimecres25març
1PRI – SCIENCE – TOUCH – dimecres25març
1PRI – Català – Fitxa9 – dijous26març
1PRI – ENGLISH – TASK4-UNIT 2 SONG – dijous26març
1PRI – MATEMÀTIQUES – fitxa 9 – dijous26març
1PRI – CASTELLANO – Ficha6 – COMPRENSIÓN – divendres27març
1PRI – Català – Fitxa10 – divendres27març
1PRI – SCIENCE – Task6-SENSES2 – divendres27març
1PRI – MATEMÀTIQUES – Fitxa10 – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 2n
12PRI – ENGLISH – SONGS – dilluns23març
12PRI – Dossier d’activitats de lògica – dilluns23març
2PRI – Castellà – Repaso ortografía 2 – dilluns23març
2PRI – Català – Expressió escrita – dilluns23març
2PRI – Matemàtiques 6 – dilluns23març
2PRI – Plàstica – Fitxa1 – dilluns23març
2PRI – SCIENCE – Task4 – U3CHALLENGE1-dilluns23març
2PRI – Castellano – Ortografía – dimarts24març
2PRI – Català – Comprensió lectora – dimarts24març
2PRI – ENGLISH – TASK 3 – UNIT 1 SONG – dimarts24març
2PRI – Matemàtiques – dimarts24març
2PRI – Català i castellà – dimecres25març
2PRI – Matemàtiques – dimecres25març
2PRI – Castellano – Comprensión lectora – dijous26març
2PRI – Català – Expressió escrita – dijous26març
2PRI – ENGLISH – TASK4-UNIT2SONG – dijous26març
2PRI – Matemàtiques – dijous26març
2PRI – SCIENCE – Step by step – dijous26març
2PRI – Català – Expressió escrita – divendres27març
2PRI – Matemàtiques – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 3r
3PRI – Matemàtiques – Càlcul – dilluns23març
3PRI – Matemàtiques – Problemes – dilluns23març
3PRI – Matemátiques-català-social – activitats – dilluns23març
3PRI – Castellà – Comprensiolectora 1 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 2 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 3 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 4 – dimarts24març
3PRI – Castellà – Comprensiólectora 5 – dimarts24març
3PRI – SCIENCE – Make a skeleton – dimarts24març
3PRI – CARTARECORDATORI – dimecres25març
3PRI – Català- opinió personal – dimecres25març
34PRI – Educació Física – dimecres25març
3PRI – ENGLISH – Task3 U3REVISION – dijous26març
3PRI – MATEMÀTIQUES – Activitat competencial – dijous26març
3PRI – SCIENCE – QUIZ and listening – dijous26març
3PRI – LLENGUA CATALANA – POEMA – divendres27març
34PRI – REPASSEM MATEMÀTIQUES – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 4t
4PRI – Matemàtiques – PROBLEMES – dilluns23març
4PRI – English – Task 4 – Story time – dimarts24març
4PRI – ENGLISH -TASK 3 – STORY ACTIVITIES – dimarts24març
4PRI – SCIENCE – Challenges time – dimarts24març
4PRI – CARTARECORDATORI – dimecres25març
4PRI – Matemàtiques – DIVISIONS – dimecres25març
34PRI – Educació Física – dimecres25març
4PRI – COMPRENSIO LECTORA – dijous26març
4PRI – English – divendres27març
4PRI – Science – Task 5 – Song – divendres26març
4PRI – SOCIALS – COMARQUES DEL LITORAL- divendres27març
34PRI – REPASSEM MATEMÀTIQUES – divendres27març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 5è
5PRI – Castellano – Actividad 3 – dilluns23març
5PRI – Català – Fitxa 6 – dilluns23març
5PRI – Matemàtiques – Activitat 4 – Problemes – dilluns23març
5PRI – Socials – ELS ROMANS – dilluns23març
5PRI – Català – Fitxa 7 – dimarts24març
5PRI – ENGLISH – Task 2 – ANSWERKEY Comparatives Superlatives – dimarts24març
5PRI – ENGLISH – TASK 3 – Listeningreadingandwriting – dimarts24març
5PRI – ENGLISH- Task1 – ANSWERKEY – dimarts24març
5PRI – Matemàtiques – Solucions activitat 2 – dimarts24març
5PRI – Matemàtiques – Solucions activitat 3 – dimarts24març
5PRI – SCIENCE – TASK2 ANSWERKEY mod- dimarts24març
5PRI – SCIENCE -TASK 1- ANSWERKEY – dimarts24març
5PRI – Matamàtiques – activitat 5 – dimecres25març
5PRI – Matemàtiques – activitat 4- solucions – dimecres25març
5PRI – SCIENCE-TASK3-Trees – dimecres25març
5PRI – AUTOAVALUACIÓ – LA PREHISTÒRIA – dijous26març
5PRI – ENGLISH – TASK 4 – Easter eggs – divendres27març
5PRI – Matamàtiques – Solucions activitat 5 – divendres27març
5PRI – Matemàtiques – Activitat 6 – divendres27març
5PRI – PLÀSTICA – divendres27març
5PRI – SCIENCE – TASK4 – ExperimentPlants – divendres26març

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 6è
6PRI – Castellano – Actividad 3 – dilluns23març
6PRI – Castellano Solucionario Actividad 2 – dilluns23març
6PRI – Català – Activitat 3 – Narració – dilluns23març
6PRI – SCIENCE – Task3 – BODYSYSTEMS – dilluns23març
6PRI – Matemàtiques – FITXA 4 – Repas T1 – dilluns23març
6PRI – ENGLISH – Competències bàsiques Task 4 – dimarts24març
6PRI – Matemàtiques – Activitat 5 – dimecres25març
6PRI – RTA – organigrama – dimecres25març
6PRI – Matemàtiques – Solucions FITXA 4 – dimecres23març
6PRI – Català – activitat 4 comprensions – dijous26març
6PRI – SCIENCE – Task4 BODYSYSTEMS2 – dijous26març
6PRI – ENGLISH – TASK 5 – song – divendres27març
6PRI – ENGLISH – TASK 6 – recipe – divendres27març
6PRI – ENGLISH – TASK1 WRITING SOLUTIONS – divendres27març
6PRI – ENGLISH – TASK3 SOLUTIONS PAST SIMPLE – divendres27març
6PRI – MATEMÀTIQUES – Activitat 5 solucions – divendres27març
6PRI – MATEMÀTIQUES – Activitat 6 – divendres27març

 

ESO – 1r
1ESO – Anglès – dilluns23març
1ESO – ANGLÈS – IRREGULAR VERBS – dilluns23març
1ESO – Ciències Naturals – 2 – Mots encreuats dels éssers vius – dilluns23març
1ESO – Ed Visual – Act2 – dilluns23març
1ESO – INFORMÀTICA -dilluns23març
1ESO – Matemàtiques – Enters – dilluns23març
1ESO – MATEMÀTIQUES – solucions – dilluns23març
1ESO – Alemany – Verbs i Països – dimarts24març
1ESO – Castellano – Ortografía de la J – dimarts24març
1ESO – Català – TASCA 3 – dimarts24març
1ESO – FRANÇAIS optativa FAIRE UN MASQUE – dimarts24març
1ESO – Música – Projecte – Animalari secret – dimarts24març
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
1ESO – Castellano-Ortografía de la J-Solución – dimecres25març
1ESO – Ciències Naturals – 3 – Taxonomia – dimecres25març
1ESO – Matemàtiques – Problemes – dimecres25març
1ESO – Matemàtiques – solucions enters II – dimecres25març
1ESO – Project – Fitxa 2 – dimecres25març
1ESO – Socials – Jocs Olímpics Grècia – dimecres25març
1ESO – Castellano – Repaso ortografía – dijous26març
1ESO – Ciències Naturals – 2 – mots encreuats SOLUCIONS – dijous26març
1ESO – INFORMÀTICA – dijous26març
1ESO – CASTELLANO – EXPRESIÓN ESCRITA – divendres27març
1ESO – Matemàtiques – Potènices i arrels – divendres27març
1ESO – Matemàtiques – Problemes solucions – divendres27març

 

ESO – 2n
2ESO – ANGLÈS – IRREGULAR VERBS – dilluns23març
2ESO – CATALÀ – Activitat 4 – dilluns23març
2ESO – English – dilluns23març
2ESO – Matemàtiques – Fitxa 4 – dilluns23març
2ESO – Matemàtiques – solucions Fitxa 3 – dilluns23març
2ESO – Socials – Act2 – dilluns23març
2ESO – Física i Química – Factors de conversió – dilluns23març
2ESO – Alemany – Fitxa2 – dimarts24març
2ESO – Alemany – Fitxa3 – dimarts24març
2ESO – Castellà – Fitxa2 – dimarts24març
2ESO – FRANÇAIS – FAIRE UN MASQUE – dimarts24maç
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
2ESO – Física i Química- Factors de conversió ACLARIMENT – dimecres25març
2ESO – Matemàtiques – Fitxa 5 – dimecres25març
2ESO – Matemàtiques – Solucions Fitxa4 – dimecres25març
2ESO – CATALÀ – Activitat 5 – dijous26març
2ESO – Matemàtiques – FITXA 6 – divendres27març
2ESO – Matemàtiques – solucions Fitxa 5 – divendres25març
2ESO – CATALÀ – Activitat6 – divendres27març

 

ESO – 3r
3ESO – English – Answers revision unit 1 – dilluns23març
3ESO – FiQ – FitxaLleisdeNewton – dilluns23març
3ESO – Matemàtiques – Fitxa1 – Succesions Geomètriques – dilluns23març
3ESO – Community Service – dilluns23març
3ESO – CASTELLANO – Esos saberes irrelevantes (Soluciones) – dilluns23març
3ESO – CASTELLANO – Leyenda de Sancho Abarca y la bella doncella – dilluns23març
3ESO – Català – ANALISI SINTÀCTICA – dimarts24març
3ESO – English – dimarts24març
3ESO – FRANÇAIS FICHE OBSERVATION – dimarts24març
3ESO – Socials – Tasca 2 – dimarts24març
3ESO – SOLUCIONS TASCA 2 – CATALÀ – dimarts24març
3ESO – Tecnologia – Diagrama flux- dimarts24març
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
3ESO – English-Irregular verbs I – dimecres25març
3ESO – FiQ-ActivitatsScienceBits – dimecres25març
3ESO – Matemàtiques – Fitxa2 – dimecres25març
3ESO – Matemàtiques -Fitxa1 -Solucions -dime25març
3ESO – CASTELLANO – Funciones sintácticas – dijous26març
3ESO – CASTELLANO – Leyenda de Sancho Abarca (Soluciones) – dijous26març
3ESO – Matemàtiques – divendres12març

 

ESO – 4t
4ESO – Biologia – 2 – Activitat Vídeo Projecte Genoma Humà – dilluns23març
4ESO – ENGLISH – SOLUTIONS INTRO UNIT AND UNIT 1 – dilluns23març
4ESO – ENGLISH – SPEAKING TASK – dilluns23març
4ESO – INFORMÀTICA – Creació-web – dilluns23març
4ESO – Matemàtiques – 8 – dilluns23març
4ESO – FRANÇAIS FICHE OBSERVATION – dimarts24març
4ESO – SOLUCIONS TASCA 2 – CATALÀ – dimarts24març
4ESO – TASCA 3 – Text argumentatiu – dimarts24març
4ESO-English-IrregularVerbs I- 24març2020
4ESO – Història de l’art – Gòtic I – dimarts24març
4ESO – TECNOLOGIA – Electrònica Analògica – dimarts24març
ESO – FRANÇAIS – VIDEO COMMENT FAIRE UN MASQUE – dimecres25març
4ESO – ENGLISH – READING TASK – dimecres25març
4ESO – ENGLISH – SOLUTIONS UNITS 6 AND 8 – dimecres25març
4ESO – FISICA I QUIMICA – 2. Àtoms i enllaços (23-27 març 2020)
4ESO – Matemàtiques – 9 – dimecres 25
4ESO – INFORMÀTICA – Creació-web – dijous26març
4ESO – ENGLISH – REVISION UNITS 3 AND 4 – divendres27març
4ESO – ENGLISH – SOLUTIONS READING TASK – divendres27març

 

wInstagramSJdesdecasa-0f