El Departament és un mòdul organitzatiu d’assessorament i orientació que coordina els estudis polivalents, integradors i flexibles de les etapes d’ESO i Batxillerat. És el primer nivell organitzatiu pedagògic que es complementa amb els caps de Seminari (segon nivell) i coordina-integra les diverses funcions complexes de cada professor en la seva tasca educativa. Els Departaments pedagògics que formen part de la secció d’ESO i Batxillerat són:

Organització Pedagògica ESO i Batxillerat 2023-2024