El Col·legi Sant Josep disposa de servei propi de transport escolar amb deu itineraris diaris. Tot seguit es poden consultar-los, així com la normativa pròpia.

Itineraris autocar 2019-2020

Itineraris escolars: Itineraris autocar 2019-2020

Descomptes quotes: Circular transport escolar 2019-20 – descompte quotes

Normativa per al transport: Normativa del Transport 2019 (PRI-ESO-BAT)