El Col·legi Sant Josep disposa de servei propi de transport escolar amb deu itineraris diaris. Tot seguit es poden consultar-los, així com la normativa pròpia.

Itineraris autocar 2018-2019v2


Itineraris escolars: Itineraris autocar 2018-2019v2

Normativa per al transport: Normativa del Transport 2018 (PRI-ESO-BAT)v1