El Col·legi Sant Josep disposa de servei propi de transport escolar amb deu itineraris diaris. Els nostres alumnes més petits disposen de cadiretes de seguretat incorporades als seients dels autocars que fan el servei de transport diari, les quals incorporen un sistema de retenció homologat.

itineraris1-021020w

itineraris2-021020w

wTransport escolar 2020-21 - DESCOMPTES
Itineraris escolars: Itinerari transport escolar 2020-21

Normativa per al transport: Normativa del Transport 2020-21