FESTA de 6è Primària – Performance final “Celebrem”

FESTA de 6è Primària – Performance “Promoció 2016-2022”

AUDIOVISUAL “Record Final” Promoció 6è PRIMÀRIA 2021

AUDIOVISUAL “Record Final” Promoció 6è PRIMÀRIA 2020

AUDIOVISUAL “Record Final” FESTA 6è PRIMÀRIA 2019

AUDIOVISUAL “Record Final” FESTA 6è PRIMÀRIA 2017

AUDIOVISUAL “Record Final” FESTA 6è PRIMÀRIA 2016

AUDIOVISUAL “Record Final” FESTA 6è PRIMÀRIA 2015

AUDIOVISUAL “Record Final” FESTA 6è PRIMÀRIA 2014