En el cas d’Educació Primària les diferents matèries i professors s’organitzen en Àrees on es coordinen les línies pedagògiques de cada conjunt d’assignatures al llarg de l’etapa. Les Àrees pedagògiques que formen part de la secció d’Educació Primària són:

Organització Pedagògica Infantil i Primària 2023-2024