El Departament d’Orientació Psicopedagògica és un servei d’atenció, assessorament i orientació als alumnes i llurs famílies sobre els processos d’aprenentatge i els relacionals, propis de cada edat, el qual està format per professionals del camp de la psicologia i la logopèdia i que té com a cap la Rosa Ma. Esteve Escofet (fcps.rosamaria.esteve@stjosep.com)

Aquest servei neix amb la inquietud d’atendre les necessitats psico-educatives del conjunt d’alumnes del col·legi. També ofereix al professorat els recursos i estratègies per ajudar-los en la seva tasca docent davant de situacions de millora en el procés d’aprenentatge dels seus alumnes.

QUÈ PRETENEM:

El Departament d’Orientació Psicopedagògica té com a objectiu atendre les necessitats psico-educatives del conjunt d’alumnes del col·legi així com assessorar i orientar al col·lectiu de professors i professores del centre en la seva tasca docent diària.

Organització Departament Psicopedagògic 2023-2024