wLLAR INFANTS-presentació

wLLAR INFANTS-informació

wBATXILLERAT-presentació

wBATXILLERAT-informació

PREINSCRIPCIÓ 2020-21

wPortes Obertes 2020 ajornades

Circular MOTIUS ajornament PORTES OBERTES 2020 – coronavirus

FESTA DE PORTES OBERTES 2020

Apreciades Famílies,

Ja acaba de començar un nou curs que ben segur estarà ple de nous reptes i de noves situacions dignes de ser viscudes intensament per a tots els estaments implicats, sobretot pels alumnes.

Com cada any s’ha aprofitat la parada escolar per fer una sèrie reparacions i operacions de manteniment d’instal·lacions, necessàries per a la bona marxa del Col·legi i també d’obres de millora. Les més importants han estat les relacionades amb l’actualització i modernització de les instal·lacions i els materials de l’Ed. Infantil per a poder avançar amb el seu projecte educatiu pioner a la zona. També s’ha continuat instal·lant aparells d’aire condicionat a l’ESO i Batxillerat.

Aquest nou curs, continuarem amb les innovacions dels darrers anys i sense perdre de vista els objectius curriculars, eixamplarem aquesta base d’innovacions educatives en aspectes concrets que han d’afavorir que els alumnes guanyin en autonomia i sobretot motivació.

A l’Ed. Infantil es continuarà amb tot el Projecte engegat fa dos anys: Anglès, Xinès, Robòtica, Desdoblaments, etc. A partir d’aquest curs 2019-20, la Llar d’Infants acollirà els nens des dels 12 mesos ( P1 i P2) amb horaris flexibles i calendari adaptat. Els alumnes de fora de la Vila disposaran de bonificacions en el transport escolar i amb un sistema de subjectament al seient de l’autocar totalment innovador a Europa..

A l’Ed. Primària, es farà robòtica a tots els nivells i es farà més experimentació en la matèria de Sciences i altres projectes menors, tot potenciant el treball cooperatiu. Les colònies del cicle superior es faran en anglès i es potenciarà el treball per projectes dins de cada assignatura.

A l’ESO, es continuarà el Project intercurricular en Anglès a 1r  i  2n curs. A 3r curs s’iniciarà el projecte de “ Servei Comunitari “. Als cursos on hi ha la matèria de Naturals, es continuarà amb continguts  del sistema “ Science Bits “ que permet tractar els temes de forma més activa,  utilitzant tecnologies digitals i innovadores i també amb continguts en anglès. A quart d’ESO els alumnes que vulguin podran escollir com optativa el francès i tots els alumnes faran una hora a la setmana d’Emprenedoria, en anglès. A primer d’ESO els alumnes podran escollir entre fer francès o alemany ( 1h setmana durant tot el curs).

Al BATXILLERAT, s’introdueix la Modalitat Artística. Així doncs, a partir d’aquest curs, s’ofereixen totes les modalitats : Ciències i Tecnologia, Humanístic i Social, i Artístic.

També es continua amb la figura de Coordinadora d’Innovació de tot el centre que lliga el projecte global de centre i forma i assessora tots els professors, des de P1 fins a 2n de BAT.

També continuarem aprofundint tots els aspectes relacionats amb el domini de la llengua anglesa: formació d’equips de professors, augment d’hores de dedicació a la llengua anglesa, àrees curriculars en anglès, conversa amb “auxiliars” natius, programes especials (Phonix), activitats extraescolars específiques, activitats escolars i concursos en anglès, etc. Aquest curs el conjunt dels nostres alumnes rebran globalment un 340% més d’hores d’Anglès del que exigeix el currículum oficial a Catalunya. És una xifra a tenir molt en compte. Aquest percentatge és només curricular, a més a més es faran 37 hores setmanals d’Anglès Extraescolar. Per cert, tots els alumnes presentats a les proves del First Certificate de Cambridge  o del Oxford Test of English (OTE ), han aprovat.

Ja sabeu que el Col·legi està autoritzat per la Universitat d’Oxford a ser Centre Examinador dels nivells oficials d’Anglès reconeguts en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). D’entrada el B1 i B2. Des de finals del  2018 som centre examinador oficial del Oxford Test of English (OTE )

 El Col·legi continua amb la seva línia de servei, fermesa, coherència i compromís. I aquests són els valors que cada dia posaran en pràctica 80 professors(res) que són el veritable motor del centre i són plenament conscients que han de  donar el millor de si mateixos i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre d’ensenyament de “referència” a les comarques d’influència: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Així ho avalen els resultats acadèmics obtinguts a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat 2019 i les Avaluacions de Competències realitzades per la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i 4t d’ESO. També ho avalen els indicadors dels standards de qualitat de la NORMA ISO 9001, procés en el qual estem immersos des del 2010-11.

Cada any m’agrada recordar-vos que el Col·legi no només “ ensenya ”, també “educa” persones.  Tal com diu l’escriptor britànic John Ruskin, ” educar a un jove no és fer-li aprendre quelcom que no sap, és fer d’ell algú que no existia”.  La formació dels fills és un tema polièdric en el que hi intervenen molts factors, però sobretot el factor més important és el familiar. Heu de pensar i creure de debò que les famílies heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres només podem col·laborar estretament. La formació dels fills sempre ha estat un tema complicat, però també és veritat que amb sentit comú i molta paciència quasi bé tothom se n’ha sortit prou bé. Si no hi ha formació, no hi ha futur. La formació és la força de l’ascensor social.

D’altra banda, dir-vos també que som ben conscients del recolzament que ens doneu. Aquest curs 2019-20 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar 96 vacants. Permeteu-me que en nom del Patronat de la Fundació, de la Direcció, del Consell Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració i Serveis us doni les gràcies a totes les famílies que heu dipositat la vostra confiança un any més en nosaltres, sobretot a les famílies d’aquests 96 alumnes nous, que ens han escollit per primera vegada.  Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no podríem fer el que fem ni obtenir els resultats que obtenim.

Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament i bons rendiments acadèmics i personals, que ens permetin créixer com a persones i al mateix temps anar construint una societat cada vegada més forta en valors, més cohesionada, més lliure…. i per tant més rica i amb més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès  ( Dtor – Titular)

 

wANUNCI 2020 amb PO

Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives
wCartell LLAR - INFANTIL- 2020

Accés a 1r i 2n d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A5 INFANTIL

Les famílies interessades podeu adreçar-vos a 938183410 o fcps@stjosep.com

i concertar una entrevista-visita personalitzada.

wbanner4-2020

wbanner3-2020

wbanner2-2020

wbanner1-2020

Estadistica sele

 

PROJECTE MULTILINGÜE al Col·legi Sant Josep

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, francès o alemany. D’altra banda, a l’Educació Infantil s’introdueix l’aprenentatge del xinés, que tindrà continuïtat a primària com a activitat extraescolar i curricular, com a eina per potenciar la creativitat i el desenvolupament de la capacitat fonètica per tal e facilitar l’aprenentatge d’altres llengües.

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P2 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes una hora setmanal en grups reduïts, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum en totes les etapes, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, colònies, etc. per tal d’accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate-Advanced o bé l’Oxford Test of English.

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model multilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P2 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural.

 

Els IDIOMES al Col·legi Sant Josep – Xinès, Alemany, Anglès, Francès, Castellà i Català

A l’Educació Infantil, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P2 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé. A partir de P3 s’introdueix la matèria de Learning about myself en anglès, així com la introducció del xinés, fins a P5, amb continuïtat a Primària com a extraescolar i activitat curricular. A l’Educació primària, a part de fomentar la comunicació oral amb l’speaking juntament amb els auxiliars nadius de conversa, en tots els cursos de Primària s’imparteix l’assignatura de Science (3h/set.) en anglès. D’altra banda, també s’ofereixen activitats extraescolars com el teatre en anglès, i algunes colònies també.

En el marc de l’ESO, es pretén consolidar millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral a partir d’una metodologia participativa gràcies a l’hora setmanal d’speaking amb els auxiliars nadius de conversa. Es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles o grups reduïts. A 1r i 2n d’ESO en forma de projecte interdisciplinari també s’imparteix en anglès la matèria de Project (3h/set.). I a 3r d’ESO es fan tres hores setmanals de Projecte comunitari en anglès. A part, els alumnes d’ESO poden escollir entre fer francès o alemany, amb continuïtat durant l’etapa.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació amb l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate-Advanced o bé l’Oxford Test of English. S’ofereix una estada a Anglaterra on els alumnes s’allotjaran en famílies i es combinaran les classes d’anglès amb excursions.

Col·legi Sant Josep CENTRE EXAMINADOR OFICIAL OXFORD

Des del 2018 el Col·legi Sant Josep ha estat autoritzat per la Universitat d’Oxford a ser un Centre Examinador Oficial dels nivells oficials d’anglès reconeguts en el marc europeu comú de referència per a les llengües, amb la qual cosa en les nostres instal·lacions es pot obtenir el certificat The Oxford Test of English (OTE), amb tota comoditat on-line (2 hores de durada que inclouen el reading, writing, listening i speaking) , i certificar tant el nivell B1 com el B2. Per a més informació es pot consultar: http://www.oxfordtestofenglish.es

wIMG_7819

Després de signar el conveni entre la Universitat d’Oxford i el Col·legi Sant Josep, i un cop fet al primera prova de test oficial, el dia 15 de maig de 2018 se’ns va lliurar la placa acreditativa per part d’en José Juan Vicente (cap Regional d’Oxford Press a Catalunya,  Balears i Aragó) i Laura Sánchez (Relacions Institucionals).

wIMG_7822

wLogo OTE - Approved Test Centre

Col·legi Sant Josep CARDIOPROTEGIT

Pioners en formació del professorat en suport vital i ús de desfibril·lador DEA.

200-ESPAI CARDIOPROTEGIT

Conveni entre el IQS i e COL·LEGI SANT JOSEP

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’IQS concedeix al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, el caràcter d’ESCOLA VINCULADA a l’IQS. Això és el reconeixement de més de 30 anys d’anar-hi alumnes i treure’n un molt bon profit acadèmic. L’IQS ofereix al Col·legi, la possibilitat de:

  • Vehicular les programacions de química del Col·legi a les exigències d’aquest centre mundialment reconegut en l’ensenyament de la química des de tots els àmbits. També els professors tenen l’opció de vehicular-hi les pràctiques de laboratori que s’escaiguin.
  • Participar de totes les activitats que l’IQS organitza dirigides als col·legis.
  • Prèvia planificació, que els alumnes participin en activitats organitzades per IQS en les seves pròpies instal·lacions, tant pel que fa als laboratoris com a les sales multimèdia, així com de visites a les instal·lacions que puguin ser d’interès docent per al Col·legi.
  • Prèvia planificació, que els seus alumnes puguin fer ús de la biblioteca d’IQS i del seu servei de préstec, en les condicions que estableixi la persona responsable de la Biblioteca IQS.
  • Que els seus professors puguin rebre assessorament per part de professors d’IQS amb temes docents vinculats amb les àrees científica, empresarial i d’enginyeria.
  • Que els seus professors participin, en condicions preferents, en els cursos de formació que IQS organitza dirigits a professors de secundària.
  • Que els candidats provinents del Col·legi interessats en realitzar algun dels graus que ofereix IQS tinguin, prèvia informació per part del Col·legi, un tracte preferent en el procés d’admissió d’IQS.

 

FESTIVAL infantil 2019

GRADUACIÓ P5 2019

FESTA 6è Primària 2019

COMIAT 4t ESO 2019

ORLES 2n Batxillerat 2019

Extraescolars 2019