A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2021 (curs 2021-22) PLA D’ACTUACIÓ CURS 21-22
Informació inici de curs 2021-22 Circular Informativa Inici de Curs 2021-22
Informació Famílies Preinscripció 2021-22 Informació Preinscripció 2021-22 (Nivells concertats)
Autorització subministració de medicaments Autorització de medicaments 2021
Projectes i Etapes educatives 2021-22 Col·legi Sant Josep 2022 Projectes i Etapes educatives
Díptic presentació LLAR INFANTS LLARINFANTS 2021 – Presentació
Díptic presentació EDUCACIÓ INFANTIL INFANTIL2021-Díptic informatiu
Díptic presentació EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMÀRIA 2021-Díptic informatiu
Díptic presentació ESO ESO 2021 – Presentació
Díptic presentació BATXILLERAT BATXILLERAT 2021 – Presentació
Carta de compromís educatiu 2021-22 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2021
Mails professorat 2021-22 Mails professorat 2021-22
Circular venda llibres-material-roba 2021-22 Circular venda llibres-material-roba esportiva 2021-22
Relació llibres 2021-22 v1 Llibres TEXT – LECTURA i MATERIAL curs 2021-22
Itineraris transport escolar 2021-22 Itineraris Transport Escolar 2021-22
Descomptes transport escolar 2021-22 Descomptes Transport Escolar 2021-22
Dossier d’activitats extraescolars 2021-2022 Dossier Activitats Extraescolars 2021-22
Formulari per a la domiciliació bancària 2021 Ordre de domiciliació bancària SEPA 2021-22
Circular servei acollida 2021-22 Circular Servei Acollida 2021-22