A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2021 (curs 2021-22) PLA D’ACTUACIÓ CURS 21-22
Projecte educatiu de centre (PEC) DG-PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
Informació inici de curs 2022-23 Circular informativa Inici de curs 22-23
Informació Famílies Preinscripció 2022-23 PREINSCRIPCIÓ OFICIAL NIVELLS CONCERTATS 2022-23
   
Autorització subministració de medicaments Autorització de medicaments 2022
Projectes i Etapes educatives 2021-22 Col·legi Sant Josep 2022 Projectes i Etapes educatives
Díptic presentació LLAR INFANTS LLARINFANTS 2021 – Presentació
Díptic presentació EDUCACIÓ INFANTIL INFANTIL2021-Díptic informatiu
Díptic presentació EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMÀRIA 2021-Díptic informatiu
Díptic presentació ESO ESO 2021 – Presentació
Díptic presentació BATXILLERAT BATXILLERAT 2021 – Presentació
Carta de compromís educatiu 2021-22 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2021
Mails professorat 2021-22 Mails professorat 2021-22
Circular venda llibres-material-roba 2022-23 Circular venda llibres, material i roba esportiva 2022-2023
   
Itineraris transport escolar 2022-23 provisional Itineraris transport escolar 2022-2023 Provisional
Descomptes transport escolar 2021-22 Descomptes Transport Escolar 2021-22
Dossier d’activitats extraescolars 2022-2023  
Formulari per a la domiciliació bancària 2022 Ordre de domiciliació bancària SEPA 2022-23
Circular servei acollida 2022-23