A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – revisió 10setembre2020
Informació inici de curs 2020-21 Circular Inici de curs 2020-21
Informació Famílies Preinscripció 2021-22 Informació Preinscripció 2021-22 (Nivells concertats)
Model sol·licitud preinscripció SANT JOSEP
Model sol·licitud P2 preinscripció SANT JOSEP
Projectes i Etapes educatives 2020-21 Col·legi Sant Josep 2021 Projectes i Etapes educatives
Díptic presentació LLAR INFANTS LLARINFANTS2020 – Presentació
Díptic presentació EDUCACIÓ INFANTIL INFANTIL2020-Díptic informatiu
Díptic presentació EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMÀRIA2020-Díptic informatiu
Díptic presentació ESO ESO2020 – Presentació
Díptic presentació BATXILLERAT BATXILLERAT 2020 – Presentació
Carta de compromís educatiu 2020-21 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2020
Mails professorat 2020-21 Mails professorat 2020-21
Circular venda llibres-material-roba 2020-21 Circular venda llibres, material i roba esportiva 2020-21
Relació llibres 2020-21 v1 Llibres Text i Lectures 2020-2021v2
Itineraris transport escolar 2020-21 Transport escolar 2020-21 Itinerari
Descomptes transport escolar 2020-21 Transport escolar 2020-21 – DESCOMPTES
Autorització recollida escolar i autocar Autorització recollida escolar i autocar 2020-21
Dossier d’activitats extraescolars 2020-2021 Dossier Activitats Extraescolars 2020-2021
Formulari per a la domiciliació bancària 2020 Ordre de domiciliació bancària SEPA 2020-21
Circular servei acollida 2020-21 BUTLLETA servei acollida 20-21