A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

A més, en l’apartat de circulars, podrà visualitzar i imprimir totes aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – revisió 10setembre2020
Informació Famílies Preinscripció 2020-21 Informació Famílies Preinscripció 2020-21 (Nivells concertats)
Informació inici de curs 2020-21 Circular Inici de curs 2020-21
Tarifes Llar Infants 2020-21 Tarifa llar infants curs 2020-2021
Model sol·licitud preinscripció SANT JOSEP Sol·licitud Preinscripció SANT JOSEP – SANT SADURNÍ
Model sol·licitud P2 preinscripció SANT JOSEP Sol·licitud Preinscripció P2 SANT JOSEP – SANT SADURNÍ
Projectes i Etapes educatives 2019-2020 Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives
Carta de compromís educatiu 2020-2021 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2020
Mails professorat 2020-21 Mails professorat 2020-21
Circular venda llibres-material-roba 2020-21 Circular venda llibres, material i roba esportiva 2020-21
Relació llibres 2020-2021 v1 Llibres Text i Lectures 2020-2021v2
Itineraris transport escolar 2020-21
Descomptes transport escolar 2020-21 Transport escolar 2020-21 – DESCOMPTES
Autorització recollida escolar i autocar Autorització recollida escolar i autocar 2020-21
Dossier d’activitats extraescolars 2020-2021 Dossier Activitats Extraescolars 2020-2021
Formulari per a la domiciliació bancària 2020 Ordre de domiciliació bancària SEPA 2020-21
Circular servei acollida 2020-21 BUTLLETA servei acollida 20-21