A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

A més, en l’apartat de circulars, podrà visualitzar i imprimir totes aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura juny 2020 PLA D’OBERTURA JUNY 2020 – COL·LEGI SANT JOSEP
Informació Famílies Preinscripció 2020-21 Informació Famílies Preinscripció 2020-21 (Nivells concertats)
Model sol·licitud preinscripció SANT JOSEP Sol·licitud Preinscripció SANT JOSEP – SANT SADURNÍ
Model sol·licitud P2 preinscripció SANT JOSEP Sol·licitud Preinscripció P2 SANT JOSEP – SANT SADURNÍ
Projectes i Etapes educatives 2019-2020 Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives
Full informatiu inici de curs 2020-2021
Carta de compromís educatiu 2020-2021 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2020
Mails professorat 2020-21
Circular venda llibres-material-roba 2020-21 Circular venda llibres, material i roba esportiva 2020-21
Relació llibres 2020-2021 v1 Llibres Text i Lectures 2020-2021v2
Itineraris transport escolar 2020-21 provisional Itineraris autocar 2020-2021 provisional
Autorització servei de transport escolar Autorització transport escolar
Autorització de recollida a l’escola Autorització de recollida a l’escola
Dossier d’activitats extraescolars 2020-2021
Formulari per a la domiciliació bancària 2020 Ordre de domiciliació bancària SEPA 2020-21
Circular servei acollida 2020-21 Circular servei acollida 20-21