A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

A més, en l’apartat de circulars, podrà visualitzar i imprimir totes aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Cartell Llar Infants – Educació Infantil 2020-21 Cartell LLAR – INFANTIL- 2020
Projectes i Etapes educatives 2019-2020 Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives
Full informatiu inici de curs 2019-2020 Circular informativa Inici de curs 2019-20
Carta de compromís educatiu 2019-2020 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2019
Mails professorat 2019-20 Mails professorat 2019-20
Circular venda llibres-material-roba 2019-20 Circular VENDA llibres, material i roba esportiva (2019-20)
Relació llibres 2019-2020 v1 Llibres TEXT-LECTURA i MATERIAL 2019-2020v1
Itineraris transport escolar 2019-2020 Itineraris autocar 2019-2020
Itineraris transport 2019-2020 – descomptes Circular transport escolar 2019-20 – descompte quotes
Autorització servei de transport escolar Autorització transport escolar
Autorització de recollida a l’escola Autorització de recollida a l’escola
Dossier d’activitats extraescolars 2019-2020 dossier activitats extraescolars 2019-20v1
Formulari per a la domiciliació bancària Ordre de domiciliació bancària SEPA 2019
Circular ajuts menjador 2019-2020 model Beques Menjador 2019