A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2021 (curs 2021-22)
Informació inici de curs 2021-22 Circular Informativa Inici de Curs 2021-22
Informació Famílies Preinscripció 2021-22 Informació Preinscripció 2021-22 (Nivells concertats)
Autorització subministració de medicaments Autorització de medicaments 2021
Projectes i Etapes educatives 2020-21 Col·legi Sant Josep 2021 Projectes i Etapes educatives
Díptic presentació LLAR INFANTS LLARINFANTS2020 – Presentació
Díptic presentació EDUCACIÓ INFANTIL INFANTIL2020-Díptic informatiu
Díptic presentació EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMÀRIA2020-Díptic informatiu
Díptic presentació ESO ESO2020 – Presentació
Díptic presentació BATXILLERAT BATXILLERAT 2020 – Presentació
Carta de compromís educatiu 2021-22 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2021
Mails professorat 2020-21 Mails professorat 2020-21
Circular venda llibres-material-roba 2021-22 Circular venda llibres-material-roba esportiva 2021-22
Relació llibres 2021-22 v1 Llibres TEXT – LECTURA i MATERIAL curs 2021-22
Itineraris transport escolar 2021-22 provisionals Transport escolar 2021-22 Itineraris provisionals
Descomptes transport escolar 2021-22 Transport escolar 2021-22 – DESCOMPTES
Dossier d’activitats extraescolars 2021-2022
Formulari per a la domiciliació bancària 2021 Ordre de domiciliació bancària SEPA 2021-22
Circular servei acollida 2021-22 Circular Servei Acollida 2021-22