L’acció tutorial s’enquadra dins de la línia educativa del col·legi, tractant d’aconseguir, en el seu grau màxim, els seus objectius generals com expressió de les capacitats que l’alumnat ha de desenvolupar al llarg de cada etapa o cicle. La tutoria queda enfocada tenint en compte bàsicament tres aspectes:

1.- Relació amb els pares (entrevistes personals, per telèfon, telemàticament i mitjançant reunions ordinàries anuals).

2.- Relació tutor-alumne i tutor-grup (dimensió humana i personal, procés educatiu i orientació professional).

3.- Relació amb els altres tutors, professors i equip directiu.

TUTORIES CLASSES 2023-24