En aquest apartat de circulars GENERALS, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
NOTICIES COL·LEGI SANT JOSEP – ESTIU 2018 Revista NOTICIES ESTIU 2018 – Col·legi Sant Josep
Full informatiu inici de curs 2018-19 Circular informativa Inici de curs 2018-19
Circular venda llibres-material-roba 2018-19 Circular VENDA llibres, material i roba esportiva
Dossier Activitats Extraescolars 2018-19 Dossier Activitats Extraesclars 2018-19
Projecte i Etapes educatives 2018-2019 Col·legi Sant Josep 2019 Projectes i Etapes educatives