En aquest apartat de circulars GENERALS, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – revisió 10setembre2020
Informació Famílies Preinscripció 2020-21 Informació Famílies Preinscripció 2020-21 (Nivells concertats)
Sol·licitud Preinscripció 2020-21 SANT JOSEP Sol·licitud Preinscripció Model SANT JOSEP 2020-21
Sol·licitud Preinscripció P2 2020-21 SANT JOSEP Sol·licitud Preinscripció Model P2 SANT JOSEP 2020-21
Circular inici de curs 2020-21 Circular Inici de curs 2020-21
Circular venda llibres-material-roba 2020-21 Circular venda llibres, material i roba esportiva 2020-21
Dossier Activitats Extraescolars 2020-21 Dossier Activitats Extraescolars 2020-2021
Projecte i Etapes educatives 2019-20 Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives
Circular Servei Acollida 2020-21 BUTLLETA servei acollida 20-21
Circular transport escolar 2020-21 Itinerari transport escolar 2020-21 021020
Llibres de text i lectura 2020-21 Llibres Text i Lectures 2020-2021v2