En aquest apartat de circulars GENERALS, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
Cartell informatiu Llar infants i Infantil 2020-21 Cartell LLAR – INFANTIL- 2020
Full informatiu inici de curs 2019-20 Circular informativa Inici de curs 2019-20
Circular venda llibres-material-roba 2019-20 Circular VENDA llibres, material i roba esportiva (2019-20)
Dossier Activitats Extraescolars 2019-20 dossier activitats extraescolars 2019-20v1
Projecte i Etapes educatives 2019-20 Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives
Circular Servei Acollida 2019-20 Circular Servei acollida 2019-20
Circular transport escolar 2019-20 Itineraris autocar 2019-2020
Circular transport escolar 2019-20 – descomptes Circular transport escolar 2019-20 – descompte quotes