1.- GENERAL; documentació de caràcter general. CIRCULARS GENERALS
2.- ED. INFANTIL; documentació referent a l’educació infantil. CIRCULARS EDUCACIÓ INFANTIL
3.- ED. PRIMÀRIA; documentació referent a l’educació primària. CIRCULARS EDUCACIÓ PRIMÀRIA
4.- ESO; documentació referent a l’ESO. CIRCULARS ESO
5.- BATXILLERAT; documentació referent al Batxillerat. CIRCULARS BATXILLERAT