Es presenten aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici del curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
1.- GENERAL; circulars de caràcter genreral. CIRCULARS GENERALS
2.- ED. INFANTIL; circulars lliurades als alumnes d’educació infantil. CIRCULARS EDUCACIÓ INFANTIL
3.- ED. PRIMÀRIA; circulars lliurades als alumnes d’educació primària. CIRCULARS EDUCACIÓ PRIMÀRIA
4.- ESO; circulars lliurades als alumnes d’ESO. CIRCULARS ESO
5.- BATXILLERAT; circulars lliurades als alumnes de Batxillerat. CIRCULARS BATXILLERAT