EDITORIAL Butlletí Informatiu Lligams 68 (març 2015)

 

Quan a mitjans del curs passat la Direcció em va convocar  per proposar- me la Direcció Pedagògica del Col·legi, no vaig dubtar en acceptar i assumir les responsabilitats que comporta la posició. Aquesta mostra de confiança reforça i potencia, encara més, el meu grau de de compromís i implicació al Col·legi.

La meva vinculació professional al Centre s’inicia l’any 2000, tot just havent finalitzat la carrera de Matemàtiques.  Com a ex alumne del centre i amb una manifesta  inquietud per la docència vaig incorporar-me amb il·lusió i entusiasme al Departament de Ciències per impartir classes de matemàtiques a Secundària i més tard a Batxillerat. Posteriorment, vaig agafar diferents tutories fins a l’actualitat que estic portant la tutoria de segon de Batxillerat. Des del primer dia he treballat per integrar-me a l’activitat escolar i mostrar-me participativa i col·laboradora amb els meus companys, el  professorat, dels quals he après i aprenc diàriament. De la mateixa manera que he intentat ser propera i accessible als alumnes i a les famílies.

Des de fa quatre anys estic liderant i coordinant el Projecte Qualitat el qual és un model d’ Excel·lència Educativa que consisteix en la implementació d’un sistema de gestió per a la millora continua del centre que implica la revisió de tots els processos que tenen lloc a l’escola, l’obtenció de la Norma ISO 9001:2008, i el més important, millorar el servei educatiu que oferim als nostres alumnes i a les seves famílies. L’objectiu és aconseguir la Certificació el curs 2015-16.

Aquest nou repte professional i personal que inicio comporta orientar, definir prioritats i prendre decisions alineades amb la missió, els objectius i les necessitats actuals i de futur del Col·legi. Disposem d’un bon equip de professionals al centre i hem d’aprofitar aquest talent per tal de dirigir els esforços en la direcció adient.

Actualment, a nivell pedagògic, l’escola ha  introduït nous processos digitals integrats a la metodologia de l’aula a Educació Infantil, reforçant d’aquesta manera la presència d’eines multimèdia i digitals interactives  presents també a la resta de nivells educatius. Així mateix, estem desenvolupant el projecte d’Escola Multilingüe amb l’objectiu que els nostres alumnes assoleixin unes capacitats optimes d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. Dins de les línies estratègiques del centre pretenem que els nostres alumnes puguin arribar a la universitat amb el millor nivell de formació possible.

Tot això no podria dur-se a terme sense  totes les famílies que confieu en el nostre Projecte Educatiu i porteu els vostres fills al nostre Col·legi. És per a ells que treballem dia a dia, amb l’objectiu d’aconseguir una bona formació tant personal com acadèmica de tots els nostres alumnes.

En definitiva, entre tots, hem de seguir educant i ensenyant, tot fomentant la cultura del treball, de l’esforç i estimular l’interès per la feina ben feta i així poder  millorar cada dia.

Núria Julià Casanovas

(Directora Pedagògica)