DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – 10setembre2020
Díptic informatiu ESO ESO2020 – Presentació
Dossier famílies 1r d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 1r ESO curs 2020-21
Dossier famílies 2n d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 2n ESO curs 2020-21
Dossier famílies 3r d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 3r ESO curs 2020-21
Dossier famílies 4t d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 4t ESO curs 2020-21
Dossier estudis potobligatoris 2021-22