En aquest apartat de circulars ESO, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r d’ESO curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 1r ESO
Dossier famílies 2n d’ESO curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 2n ESO
Dossier famílies 3r d’ESO curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 3r ESO
Dossier famílies 4t d’ESO curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 4t ESO
Dossier estudis potobligatoris 2020-21 DOSSIER POSTOBLIGATORIS 2020-21