En aquest apartat de circulars ESO, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – 10setembre2020
Dossier famílies 1r d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 1r ESO curs 2020-21
Dossier famílies 2n d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 2n ESO curs 2020-21
Dossier famílies 3r d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 3r ESO curs 2020-21
Dossier famílies 4t d’ESO curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 4t ESO curs 2020-21
Dossier estudis potobligatoris 2020-21 DOSSIER POSTOBLIGATORIS 2020-21