En aquest apartat de circulars ESO, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r d’ESO curs 2018-2019 Informació general 2018-19 – 1r d’ESO
Dossier famílies 2n d’ESO curs 2018-2019 Informació general 2018-19 – 2n d’ESO
Dossier famílies 3r d’ESO curs 2018-2019 Informació general 2018-19 – 3r d’ESO
Dossier famílies 4t d’ESO curs 2018-2019 Informació general 2018-19 – 4t d’ESO
Dossier estudis potobligatoris 2019-20 DOSSIER POSTOBLIGATORIS 2019-20