DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – 10setembre2020
Díptic informatiu PRIMÀRIA PRIMÀRIA2020-Díptic informatiu
Dossier famílies 1r Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 1r Primària curs 2020-21
Dossier famílies 2n Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 2n Primària curs 2020-21
Dossier famílies 3r Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 3r Primària curs 2020-21
Dossier famílies 4t Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 4t Primària curs 2020-21
Dossier famílies 5è Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 5è Primària curs 2020-21
Dossier famílies 6è Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 6è Primària curs 2020-21
Dossier Orientacions 6è PRI 2021-22