En aquest apartat de circulars d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – 10setembre2020
Dossier famílies 1r Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 1r Primària curs 2020-21
Dossier famílies 2n Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 2n Primària curs 2020-21
Dossier famílies 3r Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 3r Primària curs 2020-21
Dossier famílies 4t Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 4t Primària curs 2020-21
Dossier famílies 5è Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 5è Primària curs 2020-21
Dossier famílies 6è Primària – curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 6è Primària curs 2020-21
Dossier Orientacions 6è PRI 2020-21