En aquest apartat de circulars d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r Primària – curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 1r Primària
Dossier famílies 2n Primària – curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 2n Primària
Dossier famílies 3r Primària – curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 3r Primària
Dossier famílies 4t Primària – curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 4t Primària
Dossier famílies 5è Primària – curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 5è Primària
Dossier famílies 6è Primària – curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 6è Primària
Dossier Orientacions 6è PRI 2019-20 DOSSIER 6è PRI 2019-20-Orientacions 1r ESO