En aquest apartat de circulars BATXILLERAT, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r de Batxillerat curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 1r BATXILLERAT
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – 2n BATXILLERAT
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2018-19 Orientacions i sortides professionals 2019-20 2n Batxillerat