En aquest apartat de circulars BATXILLERAT, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – 10setembre2020
Dossier famílies 1r de Batxillerat curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 1r BATXILLERAT curs 2020-21
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2020-2021 Dossier reunió famílies 2n BATXILLERAT curs 2020-21
Dossier estudis postobligatoris 2020-21 DOSSIER POSTOBLIGATORIS 2020-21