El Col·legi Sant Josep disposa de servei propi de transport escolar amb deu itineraris diaris. Els nostres alumnes més petits disposen de cadiretes de seguretat incorporades als seients dels autocars que fan el servei de transport diari, les quals incorporen un sistema de retenció homologat.

Itineraris autocar 2019-2020
Itineraris escolars: Itineraris autocar 2019-2020

Descomptes quotes: Circular transport escolar 2019-20 – descompte quotes

Normativa per al transport: Normativa del Transport 2019 (PRI-ESO-BAT)