Preinscripció LLAR INFANTS i BATXILLERAT 2019-20

wllar infants 2020

wLLAR INFANTS - BATXILLERAT - 2019

preinsGencat1920

Preinscripció – INFANTIL P3, P4 i P5 – PRIMÀRIA – ESO

previsiocalendariGencat1920

Imprès Preinscripció 2019-2020 – Sant Josep

Informació Preinscripció 2019-20 (Nivells concertats)

La present és pera comunicar-vos que la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fans públics, per al curs 2019-2020, entre altres coses, estableix que el període oficial de PREINSCRIPCIÓ per als nivells d’Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Ed.Primaria i ESO serà des del dia 29 de març al dia 9 d’abril. Per aquest motiu, durant aquests dies haureu de passar perla Secretaria del Col·legi de 9 a 1/4 de 2 i de 3 a 3/4 de 7 pera formalitzar la preinscripció oficial corresponent (no cal trucar per a sol·licitar hora).

Per a formalitzar aquesta preinscripció haureu d’omplir un imprès que us donarem en el mateix centre i que també us adjuntem per si voleu agilitzar el tràmit. Aquest imprès l’haureu d’acompanyar de fotocopia del DNI de qui el signi (Mare, Pare o Tutor Legal), d’una fotocopia de la pagina del llibre de Família on estigui inscrit el futur alumne(a) i d’una fotocopia de la TIS (Targeta Sanitaria Individual de l’Alumne). Si és el cas d’un trasllat de municipi, també caldrà adjuntar el Certificat de Convivència expedit per l’Ajuntament. Altrament, podeu presentar totes aquelles acreditacions que us puguin donar punts. (Veure el dors del full o el web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/).

Per a preinscriure els alumnes de 3r i 4t d’ESO també caldrà adjuntar fotocopia del DNde l’alumne(a).

preinsGencat1920

wInvitació Portes Obertes 2019

Díptic recorregut PO 2019 – Educació Infantil – famílies

Díptic recorregut PO 2019 – PRI-ESO-BAT – famílies

Les famílies interessades poder adreçar-vos a 938183410 o fcps@stjosep.com

i concertar una entrevista-visita personalitzada.

PORTES OBERTES 2019

wDiptic Infantil 2019

wANUNCI 2019-1EI

Educació Infantil 2019 – Inauguració infraesctructures P2-P3

Educació Infantil 2019 – Noves metodologies

Educació Infantil 2019 – Xinès

wANUNCI 2019-2EI ok

Col·legi Sant Josep 2019 Projectes i Etapes educatives

Revista NOTICIES ESTIU 2018 – Col·legi Sant Josep

wNoticies estiu 2018 portada

wokbanner4

2019-001

2019-002

2019-003

2019-004

2019-005

2019-006

2019-007

2019-008

2019-009

2019-010

2019-011

2019-012

2019-013

2019-014