DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Díptic informatiu LLAR INFANTS LLARINFANTS 2021 – Presentació
Díptic informatiu EDUCACIÓ INFANTIL INFANTIL2021-Díptic informatiu
Servei acollida 2021-22 Circular Servei Acollida 2021-22
Dossier reunió famílies P0 curs 2021-2022 DOSSIER FAMILIES P0-2021-2022
Dossier reunió famílies P1 curs 2021-2022 DOSSIER FAMILIES P1-2021-2022
Dossier reunió famílies P2 curs 2021-2022 DOSSIER FAMILIES P2-2021-2022
Dossier reunió famílies P3 curs 2021-2022 DOSSIER FAMILIES P3-2021-2022
Dossier reunió famílies P4 curs 2021-2022 DOSSIER FAMILIES P4-2021-2022
Dossier reunió famílies P5 curs 2021-2022 DOSSIER FAMILIES P5-2021-2022