En aquest apartat de circulars d’EDUCACIÓ INFANTIL, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Tarifes Llar d’Infants 2020-21 Tarifa llar infants curs 2020-2021
Pla d’obertura setembre 2020 (curs 2020-21) PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-21 – 10setembre2020
Dossier reunió famílies P0-P1 curs 2020-2021 Dossier reunió famílies P0-P1 curs 2020-21
Dossier reunió famílies P2 curs 2020-2021 Dossier reunió famílies P2 curs 2020-21
Dossier reunió famílies P3 curs 2020-2021 Dossier reunió famílies P3 curs 2020-21
Dossier reunió famílies P4 curs 2020-2021 Dossier reunió famílies P4 curs 2020-21
Dossier reunió famílies P5 curs 2020-2021 Dossier reunió famílies P5 curs 2020-21