En aquest apartat de circulars d’EDUCACIÓ INFANTIL, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier reunió famílies P1 curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – P1
Dossier reunió famílies P2 curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – P2
Dossier reunió famílies P3 curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – P3
Dossier reunió famílies P4 curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – P4
Dossier reunió famílies P5 curs 2019-2020 Informació general 2019-20 – P5