En aquest apartat de circulars d’EDUCACIÓ INFANTIL, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier reunió famílies P2 curs 2018-2019  Informació general 2018-19 – P2
Dossier reunió famílies P3 curs 2018-2019  Informació general 2018-19 – P3
Dossier reunió famílies P4 curs 2018-2019  Informació general 2018-19 – P4
Dossier reunió famílies P5 curs 2018-2019  Informació general 2018-19 – P5