wAnunci2015

Preinscripcio2015

 

Preinscripció – INFANTIL – PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos.

Més informació a la secretaria del Col·legi i/o http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/