Recordeu que continua oberta la matriculació per a

LLAR D’INFANTS (P0, P1 i P2) i Batxillerat (totes les modalitats).

wBATXILLERAT-informació

wLLAR INFANTS-informació

Tarifa llar infants curs 2020-2021

LlarInfantsPreus20-21

wPortes Obertes Virtuals-banner

PORTES OBERTES VIRTUALS – INFORMACIÓ 2020

Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives

Preinscripció 2020-2021b

Preinscripció – Ed. INFANTIL (P3, P4, P5), Ed. PRIMÀRIA i ESO

del 13 de maig al 22 de maig (ambdós inclosos)

Informació Famílies Preinscripció 2020-21 (Nivells concertats)

Instruccions Departament Educació – Preinscripció ensenyaments obligatoris

Procediment CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ 2020-21

Sol·licitud Preinscripció Model SANT JOSEP – SANT SADURNÍ 2020-21

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

Comunicar-vos que en data de 07.05.2020 es va publicar la NOVA normativa (veure http://preinscripcio.gencat.cat/) que modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aprovaven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021, entre altres coses, estableix que el període oficial de PREINSCRIPCIÓ per als nivells d’Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Ed. Primària i ESO serà del dia 13 al 22 de maig ( ambdós inclosos ).

A LA NOVA NORMATIVA ES DEMANA/EXIGEIX QUE LA FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ SIGUI SOBRETOT DE FORMA TELEMÀTICA. I només aquelles persones que no disposen de medis informàtics, ho puguin fer presencialment del dimarts 19 al divendres 22 de maig, DEMANANT CITA PRÈVIA al telèfon especial 649 807 388.

També a la nova normativa s’indica que es pot omplir la SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ directament a la pàgina web del Departament d’Educació i després enviar el RESGUARD d’aquesta aplicació, conjuntament amb els altres documents a l’adreça de correu del centre demanat en primera opció. Nosaltres PREFERIM QUE ENVIEU DIRECTAMENT a fcps.cristina.carbo@stjosep.com la SOL·LICITUD, conjuntament amb els altres documents. D’aquesta manera podem revisar si hi ha cap error o comentari a fer, en temps i forma. Un cop rebuda la documentació, us enviarem un correu “ justificant la recepció “.

DOCUMENTS A ENVIAR A fcps.cristina.carbo@stjosep.com PER A CADA ALUMNE QUE ES VULGUI PREINSCRIURE :

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (S’adjunta IMPRÈS més avall). Si teniu algun dubte a l’hora d’omplir l’imprès adreceu-lo a fcps.cristina.carbo@stjosep.com o bé fcps.secretaria@stjosep.com, tot indicant el vostre telèfon de contacte.
– Fotocopia escanejada o fotografia de cara i cara del DNI de qui signa la sol·licitud.
– Fotocopia o fotografia de la pag. del Ll. de Família on estigui inscrit el futur alumne(a).
– Fotocopia o fotografia de la TIS (Targeta Sanitaria Individual de l’Alumne).
– Si és el cas d’un trasllat de municipi, també caldrà adjuntar el Certificat de Convivèn-cia/empadronament expedit per l’Ajuntament. ( escanejat o fotografiat ).
– Per a preinscriure els alumnes de 3r i 4t d’ESO també caldrà adjuntar fotocopia escanejada o fotografia de cara i cara del DNI de l’alumne(a).

– Altrament podeu presentar totes aquelles acreditacions que us puguin donar punts i que us relacionem a continuació: PUNTUACIONS i BAREMS de PREINSCRIPCIÓ 2020 – 2021

CRITERIS GENERALS:
Existència de germans al centre durant el curs actual (40 punts)
Domicili Familiar a la zona d’influència (30 punts).
Si al DNI de qui signa la preinscripció no hi consta, cal presentar certificat del Padró.
Lloc de treball del Pare, Mare o Tutor Legal a la zona d’influència, quan no hi viu (20 punts)
Pare, Mare o Tutor Legal perceptor de la l’ajut de la renda garantida de ciutadania. (10 punts)
Acreditar si l’alumne(a) o els seus Pares o els seus germans pateixen una discapacitat igual o superior al 33% (10 punts)

CRITERIS COMPLEMENTARIS:
Carnet de Família nombrosa o monoparental (15 punts)

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:
És obligatori especificar a l’imprès l’adreça a electrònica del Pare, Mare o Tutor legal per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
També caldrà marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet e/s resultats de la preinscripció (puntuació provisional , puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i placa assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta .
En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador o número RALC de l’alumne o alumna, llevat dels de P3 que són nous en el sistema educatiu de Catalunya i encara no en tenen. Per a/s alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o que també es pot consultar http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1#main

Els “ Codis de Centre “ de les 2nes, 3res,……opcions els podeu trobar a: http://mapaescolar.gencat.cat/

Cal tenir en compte que l’àrea d’influència per a l’ESO és: Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, El Pla del Penedès, Sant Llorenç d’Hortons i Subirats.

Per a qualsevol altra informació que necessiteu relacionada amb la Preinscripció 20-21, podeu consultar la web del centre www.stjosep.com (on hi anirem penjant en temps real els canvis que puguin esdevenir) i també enviar correu a fcps@stjosep.com o bé al telèfon específic: 649 807 388 deixant missatge si és el cas.

CAS PARTICULAR DE PREINSCRIPCIÓ A P3

  • INFORMACIÓ PER A REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ que cal llegir ben atentament.
  • Llegir atentament la informació per a realitzar la preinscripció (més amunt es pot descarregar el PDF), així com el FULL DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ. Que cal omplir i reenviar conjuntament amb els altres documents que s’indiquen, a l’adreça: cristina.carbo@stjosep.com durant el període establert del 13 al 22 de maig. NO ES PODRAN ADMETRE A TERMINI les sol·licituds enviades fora d’aquestes dates. Veureu que ja està posat el centre actual on cursen P2.

Sol·licitud Preinscripció Model P2 SANT JOSEP – SANT SADURNÍ 2020-21

PROCEDIMENT DE CITA PRÈVIA PER A PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS

Aquest procediment ha de ser només per aquelles persones que no disposen de medis informàtics o necessitin comentar aspectes molt concrets que telemàticament seria gairebé impossible fer-ho. Es podrà fer la Preinscripció presencialment del dimarts 19 al divendres 22 de maig, DEMANANT CITA PRÈVIA al telèfon especial 649 807 388, deixant missatge si és necessari o bé enviant correu a fcps@stjosep.com.

L’atenció presencial es farà:
 Del dimarts 19 al divendres 22 de maig, de 9 a 13h i de 16 a 19h.
 Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 Cal tenir en compte que s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar la sol·licitud en el centre, convé que cadascú porti el seu bolígraf.
 També la persona que faci la Preinscripció haurà de portar mascareta i guants.
 NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Sol·licitud Preinscripció Model SANT JOSEP – SANT SADURNÍ 2020-21

Preinscripció 2020-2021b

Les famílies interessades podeu adreçar-vos a 938183410 o fcps@stjosep.com

i concertar una entrevista-visita personalitzada.

GUARDERIA – LLAR D’INFANTS (P0, P1 i P2)

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

MENJADOR AL SANT JOSEP

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

INNOVACIÓ al Col·legi Sant Josep

wLLAR INFANTS-presentació

wLLAR INFANTS-informació

A5 INFANTIL

Díptic informatiu – 1r i 2n d’Educació Primària

A5 INFANTIL

Més informació – 1r i 2n d’Educació Primària

wCartell PRI-ESO-BAT - 2020

Cartell LLAR – PRI-ESO-BAT- 2020

wBATXILLERAT-presentació

wBATXILLERAT-informació

wcoleaeri

wLLAR INFANTS - BATXILLERAT - 2020

SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL – LLAR INFANTS (P0, P1 i P2)

twPOV-INFANTIL

SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

twPOV-PRIMÀRIA

SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

twPOV-ESO

SECCIÓ BATXILLERAT (TOTES LES MODALITATS)

wPOV-BATXILLERAT

wbanner4-2020

wbanner3-2020

wbanner1-2020

Col·legi Sant Josep 2020 Projectes i Etapes educatives

2020e001

2020e002

2020e003

2020e004

2020e005

2020e006

2020e007

2020e008

2020e009

2020e010

2020e011

2020e012

2020e013

2020e014

A5 primària