La professora de secundària Sònia Martínez publica el llibre

“Contacto de lenguas y pueblos: el espanyol y el alemán en la Austria de los siglos XVI y XVII”

Reichenberger, Kassel, 2017.

wPortada_llibre

Després d’estudiar filologia germànica, treballar a la Universitat de Viena i viure a Àustria; vaig decidir que realitzar la tesi doctoral en l’àmbit de la historiografia lingüística del castellà i l’alemany seria una manera extraordinària d’unir els dos països que ocupaven la meva vida llavors. Sempre m’havia fascinat veure com la gent era o no era capaç d’aprendre una llengua estrangera per desplaçar-se a un altre país, ja fos per feina, per amor… I vaig començar a pensar en la relació tan estreta que Espanya i Àustria havia tingut durant els segles XVI i XVII i allà va començar tot.

Vaig dedicar els anys de doctorat a estudiar i investigar sobre els contactes lingüístics entre els dos països a arrel dels matrimonis de princeses espanyoles amb monarques austríacs; dels seus seguicis, que es van instal·lar a Àustria; dels enviats i ambaixadors que treballaven a la cort i dels soldats que també es varen desplaçar per lluitar i defensar Viena de diferents enemics.

Es tractava de saber qui va aprendre la llengua de qui i com es comunicaven oralment. Com era l’aprenentatge de llengües estrangeres a l’època, quins mètodes es feien servir, què passava amb els intèrprets i quines eren les llengües més apresses.

Tot aquest estudi em va permetre conèixer una vessant desconeguda i al mateix temps fascinant de la importància de la llengua en la comunicació i la comprensió en dues cultures diferents.

Ara, després d’un temps de repòs i d’ampliació de la investigació la reconeguda editorial alemanya Reichenberger publica la meva investigació sota el títol: “Contacto de lenguas y pueblos: el espanyol y el alemán en la Austria de los siglos XVI y XVII”.