SERVEI D’ACOLLIDA – LLAR D’INFANTS 2020-21

wLLAR INFANTS-presentació

wLLAR INFANTS-informació

El Col·legi Sant Josep disposa d’un servei de guarderia-acollida per als alumnes d’Educació Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària (curs 2020-21). Aquest servei funciona amb cinc franges horàries:

(i) Tot el curs de setembre a juny, a partir de les 7,45 h a 9h o bé durant el mateix horari, a dies escadussers.

(ii) Tot el curs de setembre a juny, a partir de les 8,30 h a 9h o bé durant el mateix horari, a dies escadussers.

(iii) Tot el curs de setembre a juny, de 17 h a 17,45 h o bé durant el mateix horari, a dies escadussers.

(iv) Tot el curs de setembre a juny, de 17 h a 18,15 h o bé durant el mateix horari, a dies escadussers.

(v) Tot el curs de setembre a juny, de 17 h a 19,15 h o bé durant el mateix horari, a dies escadussers.


Formulari d’inscripció al servei d’acollida i preus: Circular servei acollida 20-21

Tarifa Llar d’Infants 2020-21: Tarifa llar infants curs 2020-2021

LlarInfantsPreus20-21

LlarInfantsInfo20-21