PREINSCRIPCIÓ 2019-20

Del 29 de març al 9 d’abril (nivells concertats)


preinsGencat1920

PREINSCRIPCIÓ LLAR INFANTS (P1 i P2) i BATXILLERAT

wLLAR INFANTS - BATXILLERAT - 2019
Preinscripció – INFANTIL P3, P4 i P5 – PRIMÀRIA – ESO

previsiocalendariGencat1920

Informació Preinscripció 2019-20 (Nivells concertats)

Imprès Preinscripció 2019-2020 – Sant Josep

La present és pera comunicar-vos que la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fans públics, per al curs 2019-2020, entre altres coses, estableix que el període oficial de PREINSCRIPCIÓ per als nivells d’Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Ed.Primaria i ESO serà des del dia 29 de març al dia 9 d’abril. Per aquest motiu, durant aquests dies haureu de passar perla Secretaria del Col·legi de 9 a 1/4 de 2 i de 3 a 3/4 de 7 pera formalitzar la preinscripció oficial corresponent (no cal trucar per a sol·licitar hora).

Per a formalitzar aquesta preinscripció haureu d’omplir un imprès que us donarem en el mateix centre i que també us adjuntem per si voleu agilitzar el tràmit. Aquest imprès l’haureu d’acompanyar de fotocopia del DNI de qui el signi (Mare, Pare o Tutor Legal), d’una fotocopia de la pagina del llibre de Família on estigui inscrit el futur alumne(a) i d’una fotocopia de la TIS (Targeta Sanitaria Individual de l’Alumne). Si és el cas d’un trasllat de municipi, també caldrà adjuntar el Certificat de Convivència expedit per l’Ajuntament. Altrament, podeu presentar totes aquelles acreditacions que us puguin donar punts. (Veure el dors del full o el web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/).

Per a preinscriure els alumnes de 3r i 4t d’ESO també caldrà adjuntar fotocopia del DNI de l’alumne(a).

wPortes Obertes 2018-19

Les famílies interessades podeu adreçar-vos a 938183410 o fcps@stjosep.com

i concertar una entrevista-visita personalitzada.

wDiptic Infantil 2019

wInvitació Portes Obertes 2019

PORTES OBERTES 2019

Díptic recorregut PO 2019 – Educació Infantil – famílies

Díptic recorregut PO 2019 – PRI-ESO-BAT – famílies

wANUNCI 2019 amb PO

EDUCACIÓ INFANTIL 2019

MENJADOR al Col·legi Sant Josep

wbanner1

wbanner3

wokbanner4

Col·legi Sant Josep 2019 Projectes i Etapes educatives

2019-001

2019-002

2019-003

2019-004

2019-005

2019-006

2019-007

2019-008

2019-009

2019-010

2019-011

2019-012

2019-013

2019-014