EDITORIAL Butlletí Informatiu Lligams 80 (febrer 2018)

El projecte de 1r d’ESO és un projecte interdisciplinari que comprèn diversos aspectes de diferents assignatures i la llengua vehicular del qual és l’anglès.

Amb aquest projecte, a part de continuar amb l’anglès a nivell de comunicació i treball, seguint la dinàmica de les classes de Science de Primària, es pretén que l’alumne aprengui també d’una altra manera. Que se sàpiga responsable i protagonista del seu propi aprenentatge, que aprengui a treballar en grup, a organitzar-se, a ser capaç de resoldre problemes que sorgeixin, a aprendre fent una sèrie de tasques i a desenvolupar així les seves habilitats.

Pretenem que treballin l’esforç, la confiança, la responsabilitat, la creativitat; i que desenvolupin les habilitats d’escriure i expressar-se en un altre idioma.

Cada trimestre es realitzarà un projecte diferent. El primer trimestre s’ha començat pel Projecte “A Superheroe’s Life”, la vida d’un superheroi, on han creat un superheroi complint tots els requisits que es demanaven per saber de la seva vida, dels seus poders, del seu enemic, de la ciutat on viu, i de les seves missions secretes. Tot això amb una gran varietat d’activitats i en grups de treball cooperatiu de 3-4 persones.

Ara hem començat amb el projecte del 2n trimestre “A space mission”, on el superheroi ens portarà a descobrir el secrets de l’univers…

Alessia Vicini, Francesc Ferrando, Nerea Pinedo i Sònia Martínez