Apreciades Famílies,

Ja acaba de començar un nou curs que ben segur estarà ple de nous reptes i de noves situacions dignes de ser viscudes intensament per a tots els estaments implicats, sobretot pels alumnes.

Com cada any s’ha aprofitat la parada escolar per fer una sèrie reparacions i operacions de manteniment d’instal·lacions, necessàries per a la bona marxa del Col·legi i també d’obres de millora. Les més importants han estat les relacionades amb l’actualització i modernització de les instal·lacions i els materials de l’Ed. Infantil per a poder avançar amb el seu projecte educatiu pioner a la zona. Ben aviat organitzarem una “ inauguració oficial “ per a que tothom en sigui coneixedor.

Aquest nou curs, continuarem amb les innovacions dels darrers anys i sense perdre de vista els objectius curriculars, eixamplarem aquesta base d’innovacions educatives en aspectes concrets que han d’afavorir que els alumnes guanyin en autonomia i sobretot motivació.

A l’Ed. Infantil es continuarà fent l’Anglès des de P2 (Cargols). Es continuarà amb les sessions de meditació/relaxació a l’inici de les classes i es farà una hora a la setmana de ioga – educació emocional a P3 desdoblant l’hora de psicomotricitat. Es continuarà la robòtica a P4 i P5 i l’Apadrinament lector amb 3r i 4t de Primària. S’introduirà el xandall nou a P3, P4 i P5. Es canviaran llibres, amb materials més manipulatius per a potenciar el treball cooperatiu dels alumnes i l’experimentació. S’augmentaran hores de desdoblament. …….. i s’introduirà el xinès a P3,P4, P5, una hora setmanal. Aquesta hora de xinès serà impartida per professorat natiu que disposa  de titulació per ensenyar xinès com a llengua estrangera i formació específica per part de l’acadèmia Mandarin Center, que seran els encarregats de coordinar aquest nou projecte. Ja s’ha donat informació concreta a les famílies.

A l’Ed. Primària, es farà robòtica a tots els nivells i es farà més experimentació en la matèria de Sciences i altres projectes menors, tot potenciant el treball cooperatiu. Les colònies del cicle superior es faran en anglès i es potenciarà el treball per projectes dins de cada assignatura.

A l’ESO, es continuarà el Project intercurricular en Anglès a 1r curs i s’ampliarà a 2n curs. A la resta de cursos es continuarà introduint a la matèria de Naturals els continguts “ Science Bits “ que permet tractar els temes de forma més activa,  utilitzant tecnologies digitals i innovadores i també amb continguts en anglès. A quart d’ESO els alumnes que vulguin podran escollir com optativa el francès i tots els alumnes faran una hora a la setmana d’Emprenedoria, en anglès. A primer d’ESO els alumnes podran escollir entre fer francès o alemany ( 1h setmana durant tot el curs). Aquest idioma de cara al curs 2019-20 tindrà continuïtat a segon.

Al BATXILLERAT, a 1r curs, s’elimina l’esquiada i es farà un viatge a Anglaterra de cinc dies. Els alumnes s’allotjaran en famílies i es combinaran les classes d’anglès amb excursions.

També s’ha creat la figura de Coordinadora d’Innovació de tot el centre que lligarà el projecte global de centre i formarà i assessorarà tots els professors, des de P3 fins a 2n de BAT. Aquesta Coordinadora serà la  Dra. Sònia Martínez Tortajada que ja és professora i tutora del Col·legi des de fa anys i té una àmplia formació i experiència en aquests temes.

També continuarem aprofundint tots els aspectes relacionats amb el domini de la llengua anglesa: formació d’equips de professors, augment d’hores de dedicació a la llengua anglesa, àrees curriculars en anglès, conversa amb “auxiliars” natius, programes especials (Phonix), activitats extraescolars específiques, activitats escolars i concursos en anglès, etc. Aquest curs el conjunt dels nostres alumnes rebran globalment un 340% més d’hores d’Anglès del que exigeix el currículum oficial a Catalunya. És una xifra a tenir molt en compte. Aquest percentatge és només curricular, a més a més es faran 37 hores setmanals d’Anglès Extraescolar. Per cert, tots els alumnes presentats a les proves del First Certificate de Cambridge han aprovat.

També ja sabeu que a finals del curs passat el Col·legi ha estat autoritzat per la Universitat d’Oxford a ser Centre Examinador dels nivells oficials d’Anglès reconeguts en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). D’entrada el B1 i B2. Ja som centre examinador oficial del Oxford Test of English (OTE )

El Col·legi continua amb la seva línia de servei, fermesa, coherència i compromís. I aquests són els valors que cada dia posaran en pràctica 80 professors(res) que són el veritable motor del centre i són plenament conscients que han de  donar el millor de si mateixos i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre d’ensenyament de “referència” a les comarques d’influència: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Així ho avalen els resultats acadèmics obtinguts a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat 2018 i les Avaluacions de Competències realitzades per la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i 4t d’ESO. També ho avalen els indicadors dels standards de qualitat de la NORMA ISO 9001, procés en el qual estem immersos des del 2010-11.

Cada any m’agrada recordar-vos que el Col·legi no només “ ensenya ”, també “educa” persones.  Tal com diu l’escriptor britànic John Ruskin, ” educar a un jove no és fer-li aprendre quelcom que no sap, és fer d’ell algú que no existia”.  La formació dels fills és un tema polièdric en el que hi intervenen molts factors, però sobretot el factor més important és el familiar. Heu de pensar i creure de debò que les famílies heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres només podem col·laborar estretament. La formació dels fills sempre ha estat un tema complicat, però també és veritat que amb sentit comú i molta paciència quasi bé tothom se n’ha sortit prou bé. Si no hi ha formació, no hi ha futur. La formació és la força de l’ascensor social.

D’altra banda, dir-vos també que som ben conscients del recolzament que ens doneu. Aquest curs 2018-19 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar 94 vacants. Permeteu-me que en nom del Patronat de la Fundació, de la Direcció, del Consell Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració i Serveis us doni les gràcies a totes les famílies que heu dipositat la vostra confiança un any més en nosaltres, sobretot a les famílies d’aquests 94 alumnes nous, que ens han escollit per primera vegada.  Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no podríem fer el que fem ni obtenir els resultats que obtenim.

Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament i bons rendiments acadèmics i personals, que ens permetin créixer com a persones i al mateix temps anar construint una societat cada vegada més forta en valors, més cohesionada, més lliure…. i per tant més rica i amb més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès  ( Dtor – Titular)