EDITORIAL Butlletí Informatiu Lligams 79 (novembre 2017)

Ja tornem a tenir un nou curs en marxa. Ja tornem a estar tots preparats per afrontar el nou repte. Cada curs sembla igual que l’anterior, però no és pas així. Cada curs ens depara noves situacions dignes de ser viscudes intensament.

S’ha aprofitat la parada escolar per fer una sèrie reparacions i operacions de manteniment d’instal·lacions, necessàries per a la bona marxa del Col·legi i també d’obres de millora. Les més importants han estat la ignifugació de les dues darreres plantes de l’edifici dels “ grans “ i la construcció d’una escala d’emergència exterior de l’ala de Primària. Amb aquestes dues inversions ja disposarem de Llicència d’Activitat al dia, segons normativa vigent.

Aquest nou curs que acabem de començar, continuarem amb les innovacions dels darrers anys i sense perdre de vista els objectius curriculars, eixamplarem aquesta base d’innovacions educatives en aspectes concrets. Per exemple, a l’Ed. Infantil s’introduirà l’Anglès a P2 (Cargols). Es faran sessions de meditació/relaxació a l’inici de les classes. Es consolidarà la robòtica a P4 i P5 i es farà Apadrinament lector amb 3r i 4t de Primària. A l’Ed. Primària, s’introduirà la robòtica a tots els nivells (llevat de 3r i 4t) i s’intentarà fer més experimentació en la matèria de Science i altres projectes menors. A l’ESO, es farà un Projecte intercurricular trimestral a 1r curs, amb continuïtat als següents, entre les matèries de Socials, Naturals i Tecnologia, totalment en anglès. A la resta de cursos introduirem a la matèria de Naturals els continguts “ science bits “ que permet tractar els temes de forma més activa i utilitzant tecnologies digitals i innovadores. La Tecnologia de 3r d’ESO atendrà sobretot continguts de robòtica i impressió 3D. Etc. Tots aquests canvis han d’afavorir que els alumnes guanyin en autonomia i sobretot motivació.

També continuarem aprofundint tots els aspectes relacionats amb el domini de la llengua anglesa: formació d’equips de professors, augment d’hores de dedicació a la llengua anglesa, àrees curriculars en anglès, conversa amb “auxiliars” natius, programes especials (Phonix), activitats extraescolars específiques, activitats escolars i concursos en anglès, etc. Aquest curs el conjunt dels nostres alumnes rebran globalment un 326% més d’hores d’Anglès del que exigeix el currículum oficial a Catalunya. És una xifra a tenir molt en compte. Aquest percentatge és només curricular, a més a més es faran 37 hores setmanals d’Anglès Extraescolar. Per cert, tots els alumnes presentats a les proves del First Certificate de Cambridge han aprovat.

El Col·legi continua amb la seva línia de servei, fermesa, coherència i compromís. I aquests són els valors que cada dia posaran en pràctica 80 professors(res) que són el veritable motor del centre i són plenament conscients que han de  donar el millor de si mateixos i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre d’ensenyament de “referència” a les comarques d’influència: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Així ho avalen els resultats acadèmics obtinguts a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat 2017 i les Avaluacions de Competències realitzades per la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i 4t d’ESO. També ho avalen els indicadors dels standards de qualitat de la NORMA ISO 9001, procés en el qual estem immersos des del 2010-11. El curs passat vàrem passar l’auditoria interna  i el curs actual esperem passar l’auditoria externa i obtenir la Certificació durant el curs actual.

Cada any m’agrada recordar-vos que el Col·legi no només “ ensenya ”, també “educa” persones.  Tal com diu l’escriptor britànic John Ruskin, ” educar a un jove no és fer-li aprendre quelcom que no sap, és fer d’ell algú que no existia”. La formació dels fills és un tema polièdric en el que hi intervenen molts factors, però sobretot el factor més important és el familiar. Heu de pensar i creure de debò que les famílies heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres només podem col·laborar estretament. La formació dels fills sempre ha estat un tema complicat, però també és veritat que amb sentit comú i molta paciència quasi bé tothom se n’ha sortit prou bé. Si no hi ha formació, no hi ha futur. La formació és la força de l’ascensor social.

D’altra banda, dir-vos també que som ben conscients del recolzament que ens doneu. Aquest curs 2017-18 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar 97 vacants. Permeteu-me que en nom del Patronat de la Fundació, de la Direcció, del Consell Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració i Serveis us doni les gràcies a totes les famílies que heu dipositat la vostra confiança un any més en nosaltres, sobretot a les famílies d’aquests 97 alumnes nous, que ens han escollit per primera vegada.  Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no podríem fer el que fem ni obtenir els resultats que obtenim.

Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament i bons rendiments acadèmics i personals, que ens permetin créixer com a persones i al mateix temps anar construint una societat cada vegada més forta en valors, més cohesionada, més lliure…. i per tant més rica i amb més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès ( Dtor – Titular)