EDITORIAL Butlletí Informatiu Lligams 75 (octubre 2016)

Apreciades Famílies,

Encetem aquest nou curs amb forces i ganes renovades. Per als alumnes després de molts dies de vacances escolars, potser fins i tot masses. Per als professors, plenament conscients de la feina que hauran de fer, després d’haver dedicat el més de juliol a reciclar-se i fer algun curs de formació sobre formes d’encarar la Tutoria, de noves tecnologies d’aprenentatge, etc.

S’ha aprofitat la parada escolar per fer una sèrie d’obres de millora i reparacions necessàries per a la bona marxa del Col·legi. Les més importants han estat el canvi de totes les finestres de l’edifici dels “petits“ per finestres d’alumini oscil·lo-batents amb les respectives persianes que milloraran l’aïllament i l’estalvi energètic. Una altra inversió important ha estat la ignifugació de la primera planta de l’edifici dels “grans“. L’any passat ja es va fer la planta baixa. És un tipus d’obra que tot i ser molt costosa, un cop feta quasi bé no es nota. Aquest any ha calgut desmuntar tots els falsos sostres, ignifugar les bigues de ferro i tornar a posar els falsos sostres nous. Amb tot l’enrenou que això comporta. Aquesta inversió és necessària per a tenir la certificació de resistència al foc (tipus R30) i mantenir la Llicència d’Activitat al dia.

Aquest nou curs que acabem de començar, continuarem potenciant les tecnologies digitals com a eines d’aprenentatge, sobretot a l’Ed. Infantil i la Primària. El curs passat vàrem apostar per les tauletes digitals (e-Pad) i enguany ja disposarem de dos carros amb 35 tauletes cadascun que es podran passar per les diferents aules i els alumnes podran utilitzar aquests aparells per a aprenentatges concrets.

També continuarem aprofundint tots els aspectes relacionats amb el domini de la llengua anglesa: formació d’equips de professors, augment d’hores de dedicació a la llengua anglesa, àrees curriculars en anglès, conversa amb “auxiliars” natius, programes especials (Phonix), activitats extraescolars específiques, activitats escolars i concursos en anglès, etc. Aquest curs el conjunt dels nostres alumnes rebran globalment un 303% més d’hores d’Anglès del que exigeix el currículum oficial a Catalunya. És una xifra a tenir molt en compte.

El Col·legi continua amb la seva línia de servei, fermesa, coherència i compromís. I aquests són els valors que cada dia posaran en pràctica 80 professors(res) que són el veritable motor del centre i són plenament conscients que han de  donar el millor de si mateixos i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre d’ensenyament de “referència” a les comarques d’influència: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Així ho avalen els resultats acadèmics obtinguts a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat 2016 i les Avaluacions de Competències realitzades per la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i 4t d’ESO. També ho avalen els indicadors dels standards de qualitat de la NORMA ISO 9001:2015, procés en el qual estem immersos des del curs 2010-11.

Cada any m’agrada recordar-vos que el Col·legi no només “ensenya”, també “educa” persones.  Tal com diu l’escriptor britànic John Ruskin, “educar a un jove no és fer-li aprendre quelcom que no sap, és fer d’ell algú que no existia”. La formació dels fills és un tema polièdric i familiar. Heu de pensar i creure de debò que les famílies heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres només podem col·laborar estretament. La formació dels fills sempre ha estat un tema complicat, però també és veritat que amb sentit comú i molta paciència quasi bé tothom se n’ha sortit prou bé. Si no hi ha formació, no hi ha futur. La formació és la força de l’ascensor social.

D’altra banda, dir-vos també que som ben conscients del recolzament que ens doneu. Aquest curs 2016-17 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar 106 vacants. Aquest curs l’Administració ha derogat el Decret que permetia increments de ratio del 10% com a norma. Permeteu-me que en nom del Patronat de la Fundació, de la Direcció, del Consell Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració i Serveis us doni les gràcies a totes les famílies que heu dipositat la vostra confiança un any més en nosaltres, sobretot a les famílies dels 106 alumnes nous, que ens han escollit per primera vegada.  Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no podríem fer el que fem ni obtenir els resultats que obtenim.

Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament i bons rendiments acadèmics i personals, que ens permetin créixer com a persones i al mateix temps anar construint una societat cada vegada més forta en valors, més cohesionada, més lliure i amb més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès

(Dtor Titular)