EDITORIAL Butlletí Informatiu Lligams 71 (octubre 2015)

Apreciades Famílies,

Encetem aquest nou curs amb una valoració molt positiva de tots els canvis realitzats a l’organigrama de funcionament que es van posar en marxa a inicis del curs passat.

També valorem molt positivament els objectius aconseguits en el tema de l’ANGLÈS, en el sentit que des de fa tres cursos hem donat un gran impuls a tots els aspectes que potenciïn un bon desenvolupament i aprofundiment del domini de la llengua anglesa: formació d’equips de professors, augment d’hores de dedicació a la llengua anglesa, àrees curriculars en anglès, conversa amb “auxiliars” natius, programes especials (Phonix), activitats extraescolars específiques, activitats escolars i concursos en anglès, etc. En algun moment publicarem un resum detallat a la nostra web sobre tot allò que el centre desenvolupa per a potenciar l’Anglès i fer que el Col·legi esdevingui un centre trilingüe. Cada curs tenim més alumnes que en finalitzar els seus estudis al Col·legi, són capaços d’acreditar el nivell B2 europeu (First). Aquest nou curs ja tenim per primera vegada un grup d’alumnes de 2n de Batxillerat que es prepararan  per acreditar el C1 europeu (Advanced).  Actualment a la Universitat per a poder obtenir el títol de Grau Universitari s’exigeix tenir el nivell B2.

Aquest nou curs també potenciarem de forma especial les tecnologies digitals com a eines d’aprenentatge, sobretot a Primària.  Ens hem decidit per a les tauletes digitals (e-Pad) i disposarem d’un carro amb 35 tauletes que es podrà passar per les diferents aules i els alumnes podran utilitzar aquests aparells per a aprenentatges concrets.

El Col·legi continua amb la seva línia de servei, fermesa, coherència i compromís. I aquests són els valors que cada dia posen en pràctica 80 professors(res) que són el veritable motor del centre i són plenament conscients que han de  donar el millor de si mateixos i buscar al màxim la qualitat del seu treball. Continuem sent un centre d’ensenyament de “referència” a les comarques d’influència: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf. Així ho avalen els resultats acadèmics obtinguts a tots els nivells i sobretot a les Proves d’Accés a la Universitat 2015 i les Avaluacions de Competències realitzades per la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i 4t d’ESO. També ho avalen els indicadors dels standards de qualitat de la NORMA ISO 9001:2008, procés en el qual estem immersos des del curs 2010-11.

Cada any m’agrada recordar-vos que el Col·legi no només “ ensenya ”, també “educa” persones.  Tal com diu l’escriptor britànic John Ruskin, ” educar a un jove no és fer-li aprendre quelcom que no sap, és fer d’ell algú que no existia”. La formació dels fills és un tema polièdric i familiar. Heu de pensar i creure de debò que les famílies heu d’estar “al davant del carro” (no al darrere empenyent), nosaltres només podem col·laborar estretament. La formació dels fills sempre ha estat un tema complicat, però també és veritat que amb sentit comú i molta paciència quasi bé tothom se n’ha sortit prou bé. Si no hi ha formació, no hi ha futur.

D’altra banda, dir-vos també que som ben conscients del recolzament que ens doneu. Aquest curs 2015-16 hem tornat a rebre més de 200 preinscripcions per a ocupar 124 vacants.  L’iniciem amb 1210 alumnes, aquesta és la nostra força i el nostre millor actiu. Permeteu-me que en nom del Patronat de la Fundació, de la Direcció, del Consell Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració i Serveis us doni les gràcies a totes les famílies que heu dipositat la vostra confiança un any més en nosaltres, sobretot a les famílies dels 124 alumnes nous, que ens han escollit per primera vegada.  Sense la vostra confiança i el vostre recolzament no podríem fer el que fem ni obtenir els resultats que obtenim.

Desitjar-vos a tots un bon curs, amb bon aprofitament i bons rendiments acadèmics i personals, que ens permetin créixer com a persones i al mateix temps anar construint una societat cada vegada més forta en valors, més cohesionada, més lliure i amb més bones perspectives de futur.

Joan Amat i Marquès

(Dtor Titular)