EDITORIAL Butlletí Informatiu Lligams 69 (maig 2015)

Vivim en constants moments de canvis; on l’acceleració supera la calma, la reflexió, el contacte, el diàleg, la conversa…

Ens cal seure i estar atents enmig de tota aquesta pressa per arribar qui sap on.

Els educadors veiem, des de la nostra posició, una realitat que ens fa estar molt alertes; ens fa canviar l’enfoc quan quelcom no funciona com cal, realineant hàbits, pactant compromisos, compartint disciplina.

Des d’aquest fascinant món de l’educació, som conscients de quina és la tasca a seguir. Una tasca que dia rere dia iniciem amb il·lusió, molta il·lusió; sabem quina és la nostra responsabilitat i aportació en el món de l’ensenyament.

La nostra línia educativa sempre s’ha basat en l’educació integral de l’alumne. Des d’un punt de vista acadèmic pretenem que aconsegueixi , a nivell professional, tot allò que es proposi a la vida; convidant sempre a la cultura de l’esforç i aplicant la tècnica assaig- error fins a obtenir els resultats que corresponen a cadascú.  Des d’un punt de vista personal, treballem per aconseguir persones amb una fortalesa  que el porti a gestionar correctament les seves emocions per tal que sigui una persona feliç. Aquest adjectiu-feliç– no està usat de manera pretensiosa ni de manera fàcil. Està usat de forma conscient, sabent que la felicitat es va aconseguint a base de marcar-nos objectius que ens il·lusionin i cercant amb il·lusió el camí per aconseguir-los.

I aquest és el nostre repte!

Mercè Sánchez Camps

(Sotsdirectora)