El Col·legi Sant Josep disposa de 3 laboratoris, el de Biologia, el de Física i el de Química, on els alumnes del cicle superior d’Educació Primària, ESO i sobretot Batxillerat realitzen les pràctiques de les matèries que pertoquen, com a part complementària de la seva formació acadèmica a l’aula.

LABORATORI DE BIOLOGIA

LABORATORI DE FÍSICA

LABORATORI DE QUÍMICA