El Col·legi Sant Josep disposa de diverses aules RTA (Recursos Tecnològics Aplicats), aules d’ordinadors i de CAD amb impressora 3D, que incorporen tota la instrumentació hardware i software necessària per tal de portar a terme els ensenyaments-aprenentatges TIC-TAC i acomplir els objectius que es proposen per a cada etapa i curs. En aquestes aules s’imparteixen les matèries d’Informàtica, Robòtica i programació, Tecnologia i de Dibuix tècnic.