El Col·legi Sant Josep disposa de diverses aules RTA (Recursos Tecnològics Aplicats), aules d’ordinadors, de CAD amb impressora 3D i un laboratori d’idiomes, que incorporen tota la instrumentació hardware i software necessària per tal de portar a terme els ensenyaments-aprenentatges TIC-TAC i acomplir els objectius que es proposen per a cada etapa i curs. En aquestes aules s’imparteixen les matèries d’Informàtica, Robòtica i programació, Tecnologia i de Dibuix tècnic. D’altra banda, els alumnes des de Primària fins a Batxillerat passen pel laboratori d’idiomes (anglès, francès i alemany) per tal de perfeccionar la part oral de la llengua.