MATÈRIES D’EDUCACIÓ INFANTIL

  • P2 (CARGOLS):

Música

  • P3 (BAMBIS):

Música

  • P4 (ESQUIROLS):

Música

  • P5 (ELEFANTS):

Música

 

MATÈRIES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  

MATÈRIES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  • 1r CURS d’ESO:

Matemàtiques

Música

  • 2n CURS d’ESO:

Matemàtiques

  • 3r CURS d’ESO:

Educació Física

Física i Química

  • 4t CURS d’ESO:

Ciències Socials

Educació Física

Educació Visual i Plàstica

 

MATÈRIES DE BATXILLERAT

  •  1r CURS de BATXILLERAT:

Biologia

Ciències del Món

Dibuix Tècnic

Educació Física

Història del món contemporani

Tecnologia industrial

  • 2n CURS de BATXILLERAT:

Dibuix Tècnic

Física

Història de l’Art

Tecnologia industrial