Sant Sadurní d’Anoia, 23 d’abril de 2014

 

Apreciats Pares,

La present és per a recordar-vos, tal com es va informar a les reunions d’inici de curs que el DIVENDRES dia 2 de maig serà dia festiu i per tant NO LECTIU a tots els efectes.

Aquesta festa forma part dels tres dies festius de ” lliure elecció ” per als centres docents que estableix el Departament d’Ensenyament. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho varen ser el 10/02/2014 i el 03/03/2014 segons acord pres en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.

Sense altre particular, us saluda molt cordialment,

LA DIRECCIÓ