Col·legi Sant Josep 2015-16 Projectes i Etapes educatives

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià amb una trajectòria centenària adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya. Va ser fundat l’any 1905 per l’Orde dels Germans de Sant Gabriel i actualment és regit per la Fundació de Cultura i Promoció Social. Imparteix tots els nivells educatius compresos entre els 18 mesos i els 18 anys, per tant, tenim llar d’infants, educació primària, educació secundària i batxillerat, amb un total d’uns 1225 alumnes procedents tant de poblacions de l’Alt Penedès, com de les comarques del Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia.

El Col·legi Sant Josep té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, amb una educació integral, plural i democràtica. El segell d’identitat del nostre professorat és la plena consciència de la nostra tasca a realitzar. Per això valorem i portem a terme un treball en equip, un treball amb responsabilitat, amb motivació, esforç i amb il·lusió. Entenem que donant el millor d’un mateix, rebem el millor dels altres. Pretenem que els nostres alumnes puguin arribar a aconseguir la màxima autonomia possible, tant en l’aspecte personal com acadèmic.

 

PER QUÈ NOSALTRES?

Nivells educatius entre 18 mesos i 18 anys.

Professorat amb experiència contrastada.

Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2015].

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU.

Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC.

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015.

Col·legi Cardioprotegit (DEA). Innovació en tecnologies TIC-TAC.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments.

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Projecte trilingüe (català, castellà, anglès i introducció al francès a l’ESO).

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de P3 fins a 2n de Batxillerat (hora setmanal).

Conveni amb l’IQS, amb caràcter d’escola vinculada.

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Servei de menjador amb cuina pròpia (800 menús diaris).

Servei d’acollida matí (7.45h-9h) i tarda (17h-19.15h).

Servei de venda de llibres escolars, roba esportiva, sala d’estudi i biblioteca.

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia).

Activitats extraescolars esportives, teatre, dansa, aprenem a estudiar, ioga…

Escola d’Hoquei i escola d’Idiomes. Esplai en anglès al juliol i estades internacionals.

 

INNOVACIÓ TIC-TAC

Pissarres digitals interactives en totes les aules i classes.

Ús de “Smart Table” amb programacions digitals personalitzades a Infantil des de P4.

Ús de tauletes digitals individuals a les classes d’Educació Primària.

Ús de les aules d’informàtica dedicades i del laboratori d’idiomes.

Ús de l’aula de disseny assistit per ordinador (CAD) amb impressora 3D.

 

PROJECTE TRILINGÜE (anglès)

Totes les classes de tots els nivells educatius disposen d’una hora d’anglès amb un auxiliar de conversa i sempre que es pot es fa desdoblament amb dos auxiliars en grups reduïts. Totes les hores especificades a continuació que s’imparteixen en anglès són setmanals (15% a l’Educació Infantil, Secundària i Batxillerat, i 25% a l’Educació Primària).

A l’Educació Primària s’ofereix l’activitat extraescolar de teatre en anglès. A partir de 6è de Primària fins a 2n de Batxillerat es participa en el concurs “The Fonix”. A 1r i 2n d’ESO es realitza el concurs “Song Contest”.

De P3 a P5 d’Educació Infantil (mètode Phonix):

2h. de “Learning about myself” i 1h. d’English Language

De 1r a 3r d’Educació Primària:

3h. de “Science” i 3h. d’English Language

De 4t a 6è d’Educació Primària:

3h. de “Science” i 3h. d’English Language amb desdoblament (2 professors)

A 1r i 3r d’ESO:

1h. d’Speaking i 4h. d’English Language amb grups flexibles

A 2n i 4t d’ESO:

 1h. d’Speaking i 3h. d’English Language amb grups flexibles

A 1r de Batxillerat:

 1h. d’Speaking i 3h. d’English Language

A 2n de Batxillerat:

 1h. d’Speaking i 2h. d’English Language

 

ASPECTES PEDAGÒGICS EDUCACIÓ INFANTIL

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Auxiliars nadius de conversa en anglès (1 hora setmanal en tots els nivells).

Educació Infantil (2 línies):

Anglès (mètode Phonix), 15% d’hores lectives setmanals, amb “Learning about myself”.

Psicomotriciat fina i educació física de base.

Habitació dedicada per fer migdiada.

Equip d’especialistes: música, informàtica, ed. física, anglès, psicòleg, logopeda.

Treball per projectes. Racons d’aprenentatge i joc simbòlic.

Ús de l’Smart Table Touch i tauletes digitals sensibles individuals des de P4.

 

ASPECTES PEDAGÒGICS EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Auxiliars nadius de conversa en anglès (1 hora setmanal en tots els nivells).

Educació Primària (3 línies):

Anglès, 25% d’hores lectives setmanals (des de 4t, desdoblades), amb “Science”.

Treball per projectes i racons d’aprenentatge. Aula de música dedicada.

Utilització de la tauleta digital a l’aula i accés setmanal a l’aula d’informàtica.

Equip d’especialistes: música, informàtica, ed. física, anglès, psicòleg, logopeda.

A 1r i 2n de Primària, desdoblament del català, amb hores de lectura.

De 3r a 6è de Primària, desdoblament parcial del català, castellà i matemàtiques.

A 5è i 6è de Primària, desdoblament de la classe d’informàtica setmanal.

Apadrinament lector entre alumnes de 2n i alumnes de 6è de Primària.

 

ASPECTES PEDAGÒGICS ESO

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Auxiliars nadius de conversa en anglès (1 hora setmanal en tots els nivells).

Educació Secundària Obligatòria (3 línies):

Anglès, 15% d’hores lectives setmanals, amb una hora setmanal d’speaking.

Treballs de síntesi i projectes de recerca en grup tutoritzats.

Accés al laboratori d’idiomes (anglès i francès) i al taller (tecnologia).

Accés al laboratori de física-química i biologia.

De 1r a 4t d’ESO, agrupaments flexibles de català, castellà, anglès i matemàtiques.

A 3r d’ESO, agrupament flexible de francès, física i química.

A 3r d’ESO, desdoblament de la classe de tecnologia per realitzar el Projecte Robòtica.

A 4t d’ESO s’ofereix itinerari científic, social-humanístic i de mòduls.

 

ASPECTES PEDAGÒGICS BATXILLERAT

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Auxiliars nadius de conversa en anglès (1 hora setmanal en tots els nivells).

Batxillerat (3 línies):

Àmbits científics: ciències, ciències de la salut, enginyeries i arquitectura.

Àmbits social-humanístics: humanitat, ciències socials i jurídiques.

Matèries de modalitat: Biologia, Tecnologia industrial, Física, Matemàtiques, Química, Dibuix tècnic, Història del món, Economia, Llatí, Economia de l’empresa, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Art, Literatura catalana i Geografia.

Grups reduïts en classes de modalitat. Treball de recerca amb tutorització individualitzada.

Anglès, 15% d’hores lectives setmanals, amb una hora setmanal d’speaking.

Pràctiques de laboratori de Biologia, Química i Física.

Xerrades i sortides d’orientació d’ensenyaments post-obligatoris universitaris i professional.

Preparació específica per les proves de les PAU (selectivitat).

Preparació al “First-Certificate” i “Advance” opcional i bonificat per la Fundació.

Curs 2014-15: 100% d’alumnes que aproven les PAU (nota mitjana d’Accés 7,42).

Curs 2014-15: 85% d’alumnes matriculats en 1a opció (nota mitjana d’Admissió 9,80).