DATA

ACTIVITAT

CURS

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

12-09 NOTÍCIA BAT Inici de les classes del curs 2011-2012
11-10 ACTIVITAT 1BAT Igualtat de gènere
10-11 ACTIVITAT 1BAT Violència de gènere
22-11 ACTIVITAT 2BAT Mobilitat segura
24-11 ACTIVITAT 2BAT Laboratori de física (I)
24-11 ACTIVITAT 2BAT Laboratori de química (I)
25-11 ACTIVITAT GEN Diada de la Ciència al Sant Josep
30-11 ACTIVITAT BAT Diversitat microbiana
12-12 ACTIVITAT BAT Camerun
12-14 ACTIVITAT 2BAT Sant Benet
12-15 ACTIVITAT 1BAT Terrassa i TNC
12-16 NOTÍCIA BAT Premis Ciència
22-12 ACTIVITAT BAT Festa de Nadal 2011
26-01 ACTIVITAT 2BAT Laboratori de física (II)
26-01 ACTIVITAT 2BAT Laboratori de química (II)
01-02 SORTIDA 1BAT Esquiada 1r de Batxillerat 2012
27-02 ACTIVITAT 2BAT TREC
08-03 ACTIVITAT 1BAT Laboratori de física
08-03 ACTIVITAT 1BAT Laboratori de química
11-05 ACTIVITAT 2BAT Trobada BAT-EI
19-05 ACTIVITAT  1BAT Castells
15-06 FESTA 2BAT  Orles 2BAT