CLASSES DE 3r d’ESO

ACTIVITATS A 3r d’ESO

Servei comunitari – primeres feines de l’any a l’hort

Servei comunitari – continua el treball a l’hort

Guanyadors concurs – canvi climàtic

Servei Comunitari a l’hort – la sembra

Setmana Ciència 2021 – Guanyadors concurs Enigmatitza’t

Servei Comunitari a l’hort – tasques diverses

Sortida a la zona Volcànica de la Garrotxa

Servei Comunitari a l’hort – inici de les tasques

Col·legi Sant Josep 2022 Projectes i Etapes educatives

po

PORTES OBERTES