Els alumnes de 2n de batxillerat que cursen l’assignatura de física, durant aquest primer trimestre han estat fent les pràctiques al laboratori.