Durant aquesta setmana els alumnes de segon de primària hem fet el projecte “Viatgers pel món”. Hem treballat els continents, fent recerques sobre alguns dels seus països, hem après balls tradicionals i jocs de diferents parts del món, hem entrevistat pares nascuts en altres països, etc. Ara sabem que al món hi ha moltes cultures, tradicions, costums… i que conèixer-les ens enriqueix molt.