El divendres 30 d’abril el Col·legi romandrà tancat (dia festiu de lliure elecció).

Dia festiu-30 abril

Recordar-vos  que el  DIVENDRES  dia  30 d’ABRIL  serà dia festiu i per tant NO LECTIU a tots els efectes.

Aquesta festa forma part dels tres dies festius de ” lliure elecció ” que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents a Catalunya. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho ha estat el dia 07/12/2020 i el 15/02/21,  segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.