El dilluns 14 de febrer el Col·legi romandrà tancat (dia festiu de lliure elecció).

Dia festiu lliure elecció - 15 febrer 2021

Recordar-vos  que el  DILLUNS  dia  15 de  FEBRER  serà dia festiu i per tant NO LECTIU a tots els efectes.

Aquesta festa forma part dels tres dies festius de ” lliure elecció ” que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents a Catalunya. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho ha estat el dia 07/12/2020 i ho serà el dia  30/04/2021, segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.