El dilluns 30 de novembre el Col·legi romandrà tancat (dia festiu en motiu de la Festa Major).

Dia festiu-festa major-30 novembre

Recordar-vos  també que el  DILLUNS  dia  7 de  DESEMBRE  serà dia festiu i per tant NO LECTIU a tots els efectes.

Aquesta festa forma part dels tres dies festius de ” lliure elecció ” que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents a Catalunya. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho serà el 15/02/2021  i el 30/04/2021, segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.