El dilluns 24 de febrer el Col·legi romandrà tancat (dia festiu de “lliure elecció”).

Dia festiu 24 febrer

El DILLUNS  dia  24 de  FEBRER  serà dia festiu i per tant NO LECTIU a tots els efectes.

Aquesta festa forma part dels tres dies festius de ” lliure elecció ” que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents a Catalunya. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho ha estat el 05/12/2019 i ho serà el 04/05/2020, segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.