Els alumnes de 4t durant dos divendres a l’hora de plàstica van realitzar un petit projecte: realitzar un robot o algun mitjà de transport amb material reciclat.

Primerament, en una sessió de català es van crear els grups i van començar a pensar el que voldrien realitzar, el van dibuixar en un paper i van anotar els diferents materials que els podria anar bé per les seves necessitats.

En la creació s’ho van passar d’allò més bé, retallant, enganxant, pintant, buscant solucions a petites dificultats que s’anaven trobant,…fins a obtenir el seu objectiu.

Després en una altra sessió de català, cada grup va fer una exposició oral de la seva obra. Els altres companys i companyes també els feien preguntes.