JOC D’EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ:  SORRA

Els Pollets i Conillets hem jugat amb sorra de la platja. Ens ha agradat molt tocar-la i experimentar tot omplint i buidant la sorra en recipients de diferents mides.