Els alumnes de 1r de batxillerat que cursen l’assignatura de biologia, durant aquest segon trimestre han estat fent les pràctiques al laboratori.