EXPERIMENTACIÓ

Els Esquirols hem après que el Sol ens dona llum i calor, important pels éssers vius.

Amb aquest experiment volem comprovar com creixen les plantes amb llum o sense.

Que passarà?