El dilluns 4 de març el Col·legi romandrà tancat (dia festiu de “lliure elecció”).

Dia festiu-dillns 4 març2019

Aquesta festa forma part dels quatre dies festius de ” lliure elecció ” que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents a Catalunya.

A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho ha estat el dia 2/11/2018, el dia 7/12/2018 i el dia 11/02/2019, segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.