Els i les alumnes de cinquè han fet un projecte de geometria on han après diferents conceptes d’aquesta part de la matemàtica i els han aplicat a la pràctica diària.

Han mesurant angles en fotografies reals, han calculat la superfície d’una rajola de la classe, fent un clauer amb figures planes, construint figures en volum…

També han après conceptes d’estadística: han dut a terme una enquesta, han fet la taula de freqüències, han dibuixat un gràfic de barres i han calculat la mitjana aritmètica.

Finalment han construït una maqueta incloent tot el que han treballat, han creat paisatges amb piràmides, edificis amb cilindres i prismes, …

Ha estat una activitat molt engrescadora i han gaudit del seu aprenentatge d’una manera molt més activa i divertida.