Els alumnes de 1r de batxillerat que cursen l’assignatura de biologia, durant aquest segon i tercer trimestre han estat fent les pràctiques al laboratori.