Aquestes últimes setmanes, els alumnes de 1r d’ESO han realitzat un taller de “Sexualitat i afectivitat”. L’objectiu d’aquest taller és, a partir d’activitats participatives i dinàmiques, orientar els adolescents davant dels canvis i emocions que experimentaran en el pas de jove a persona adulta i donar-los elements per tal que aprenguin a acceptar-se a sí mateixos i a les altres persones.